PL EN

Demineralizatory serii Technical Plus

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Kolorowy wyświetlacz LCD
 • Trzecia klasa czystości wody
 • Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu itp.
Demineralizatory serii TECHNICAL PLUS zostały stworzone do pracy w laboratoriach, które potrzebują wody w zakresie 0,06 µS/cm do 15-20 µS/cm. Poprzez regulację przewodnictwa użytkownik może sam decydować o jakości wody, którą chce uzyskać. Proces ten pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji. Systemy TECHNICAL PLUS stanowią źródło wody dla autoklawów, zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów pH, jak również do analiz i syntez chemicznych.
Dane techniczne:
 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, myjki, komory klimatycznej, systemu doczyszczającego itp.
 • Możliwość instalacji sterylizatora UV
 • Trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
Automatyka modelu podstawowego:
 • Kolorowy wyświetlacz LCD 
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej
 • Podgląd terminów serwisowych
 • Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej
Automatyka modelu ze sterowaniem C:
 • Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie
 • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
 • Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej
 • Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) i pełnym zbiorniku

Serwis:

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Promiennik UV 254nm Moduł 2xH7 Moduł H6
Technical 5 Plus  + + opcja + -
Technical 5/C Plus  + + opcja + -
Technical 10 Plus + + opcja - +
Technical 10/C Plus + + opcja - +
Technical 20 Plus
+ + opcja - +
Technical 20/C Plus + + opcja - +
Technical 30 Plus
+ + opcja - +
Technical 30/C Plus + + opcja - +
Technical 40 Plus
+ + opcja - +
Technical 40/C Plus + + opcja - +
Technical 60 Plus
+ + opcja - +
Technical 60/C Plus + + opcja - +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 8500 godz. 2000 dm³** 5000 dm³**
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EUV-254-HLP EJ-2000-0 EJ-5000-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l
Model Wydajność systemu [l/h]
Technical 5 Plus 5-7
Technical 5/C Plus 5-7
Technical 10 Plus 10-12
Technical 10/C Plus 10-12
Technical 20 Plus 20-22
Technical 20/C Plus 20-22
Technical 30 Plus 30-32
Technical 30/C Plus 30-32
Technical 40 Plus 40-42
Technical 40/C Plus 40-42
Technical 60 Plus 60-62
Technical 60/C Plus 60-62

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.