PL EN

Demineralizatory serii HLP

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia
 • Kolorowy wyświetlacz LCD
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku

 

Demineralizatory serii HLP to urządzenia zasilane wodą wodociągową spełniające wymagania każdego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana jest woda o przewodności 0,055 µS/cm spełniająca wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Taka woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Demineralizatory HLP wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy kierujący procesem demineralizacji.

Dane techniczne:

 • Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5-40ºC
 • Kolorowy wyświetlacz LCD
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm
 • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
 • Alarmy: wymiany modułów
 • Podgląd terminów serwisowych
 • Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
 • Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 

Wymiary [S x G x W]: 200 x 375 x 420 mm
Zbiornik 10 dm³: wys. 390 mm, średnica: 250 mm


Parametry wody oczyszczonej:
 • bakterie < 1 cfu/ml*
 • cząstki > 0,2μm < 1 cząstka/ml*
 • przewodność: 0,06 μS/cm
 • oporność: 18,2 MOhm*cm
* punkt poboru zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm

Serwis:

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H7 Moduł 2xH7 Moduł 2xH7TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP Smart
+ + + - - - -
HLP 5 + + - + - - -
HLP 5S + + - + - + -
HLP 5P + + - + - - -
HLP 5SP + + - + - + -
HLP 5 UV + + - - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 2000 dm³ 2x2000 dm³ 2x2000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-2000-0 EJ-2000-0 (x2) EJ-2000-1 (x2) EM-SP-20 EUV-254-HLP

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H6 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP 10 + + + - - -
HLP 10S + + + - + -
HLP 10P + + + - - -
HLP 10SP + + + - + -
HLP 10 UV + + - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 5000 dm³ 5000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-5000-0 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-HLP

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H6 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP 20P + + + - - -
HLP 20SP + + + - + -
HLP 20 UV + + - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 5000 dm³ 5000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-5000-0 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-HLP

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H6 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP 30P + + + - - -
HLP 30SP + + + - + -
HLP 30 UV + + - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 5000 dm³ 5000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-5000-0 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-HLP

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm GAC Moduł H6 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP 40P + + + - - -
HLP 40SP + + + - + -
HLP 40 UV + + - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 5000 dm³ 5000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EW-001-10 EJ-5000-0 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-HLP

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm GAC Moduł H6 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm
HLP 60P + + + - - -
HLP 60SP + + + - + -
HLP 60 UV + + - + + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 5000 dm³ 5000 dm³ 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EW-001-10 EJ-5000-0 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-HLP

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody
Model Wydajność systemu [l/h]
HLP Smart 4-4,5
HLP 5 5-7
HLP 5S 5-7
HLP 5P 5-7
HLP 5SP 5-7
HLP 5 UV 5-7
HLP 10 10-12
HLP 10S 10-12
HLP 10P 10-12
HLP 10SP 10-12
HLP 10 UV 10-12
HLP 20P 20-22
HLP 20SP 20-22
HLP 20 UV 20-22
HLP 30P 30-32
HLP 30SP 30-32
HLP 30 UV 30-32
HLP 40P 40-42
HLP 40SP 40-42
HLP 40 UV 40-42
HLP 60P 60-62
HLP 60SP 60-62
HLP 60 UV 60-62

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.