PL EN

Demineralizatory serii R

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
 • Pierwsza klasa czystości
 • Rozbudowana automatyka

Demineralizatory serii R produkują wodę ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP. Wyposażone są w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na wszystkich etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.

Dane techniczne:

 • Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5-40ºC
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm
 • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
 • Alarmy: o wymianie modułów
 • Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji z komputerem
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu

Wymiary [S x G x W]: 275 x 470 x 570 mm
Zbiornik 10l: wys. 390 mm, średnica 250 mm

Serwis:
Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H7TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm Moduł ultrafiltracyjny UF Lampa UV 185/254nm
R5 + + + + + - -
R5 UV + + + + + - -
R5 UF + + + + - + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 12 m-cy* 8500 godz. 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-2000-1 EM-SP-20 EUV-254-0 EU-HLP-01 EUV-185-254-0

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Moduł A2 Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm Moduł ultrafiltracyjny UF Lampa UV 185/254nm
R10 + + + + + - -
R10 UV + + + + + - -
R10 UF + + + + - + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 12 m-cy* 8500 godz. 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EO-MA-12 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-0 EU-HLP-01 EUV-185-254-0

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Filtr węglowy GAC 10" Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm Moduł ultrafiltracyjny UF Lampa UV 185/254nm
R20 + + + + + - -
R20 UV + + + + - - +
R20 UF + - + + - + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 12 m-cy* 8500 godz. 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EW-001-10 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-0 EU-HLP-01 EUV-185-254-0

Model
(karta produktu do pobrania)
Prefiltr osadowy 5μm Filtr węglowy GAC 10" Moduł H6TOC Kapsuła MF 0,2μm Promiennik UV 254nm Moduł ultrafiltracyjny UF Lampa UV 185/254nm
R30 + + + + + - -
R30 UV + + + + - - +
R30 UF + + + + - + +
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 12 m-cy* 8500 godz. 12 m-cy* 8500 godz.
Nr kat. EO-005-10 EW-001-10 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-0 EU-HLP-01 EUV-185-254-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
Model Wydajność systemu [l/h]
R5 5-7
R5 UV 5-7
R5 UF 5-7
R10 10-12
R10 UV 10-12
R10 UF 10-12
R20 20-22
R20 UV 20-22
R20 UF 20-22
R30 30-32
R30 UV 30-32
R30 UF 30-32

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.