PL EN

Inkubatory z wytrząsaniem serii S

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
  • Metalowa obudowa zewnętrzna pokryta żywicą epoksydową
  • Cyfrowy odczyt aktualnych i ustawionych parametrów: temperatury, czasu i prędkości
  • Alarm dźwiękowy i podświetlany wskaźnik na końcu cyklu, a także wskazujący błędy temperatury i/lub programów czasowych
  • Automatyczny mechanizm wyłączający po otwarciu drzwi wytrząsarki
  • Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem, z aktywacją automatycznego wyłączania
  • Silnik indukcyjny, w którym mechanizm napędowy posiada system antywibracyjny
  • Modele chłodnicze mają hermetycznie zamkniętą sprężarkę z wentylowanym skraplaczem
  • Obudowa wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 z polerowanym wykończeniem i przeszklonymi drzwiami dla wygodnej widoczności procesu pobierania próbek
  • Wewnętrzna platforma z wieloma pozycjami adapterów dla różnych akcesoriów, takich jak: adaptery do kolb stożkowych, uchwyty płytek do mikromiareczkowania i uniwersalna taca z regulowanymi sprężynami naciągowymi dla innych niestandardowych rozmiarów naczyń
Dane techniczne:

Model S100D S200D S1102 S2102
Amplituda Płynna regulacja od 0 do 50 mm 25 mm
Zakres prędkości od 30 do 400 r.p.m. od 30 do 400 r.p.m. od 40 do 300 r.p.m. od 40 do 300 r.p.m.
Regulacja prędkości co 1 r.p.m co 1 r.p.m co 1 r.p.m co 1 r.p.m
Chłodzenie NIE TAK NIE TAK
Grzanie TAK TAK TAK TAK
Zakres temperatur od +5°C powyżej temp. otoczenia do +60°C od +5 °C do +60°C od +5°C powyżej temp. otoczenia do +60°C od +5°C do +60°C
Regulacja temperatury co 0,1°C co 0,1°C co 0,1°C co 0,1°C
Równomierność temperatury w komorze ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C
Timer od 0 do 500 godzin od 0 do 500 godzin od 0 do 500 godzin od 0 do 500 godzin
Wymiary użytkowe platformy 370 x 400 mm 420 x 380 mm 734 x 458 mm 734 x 458 mm
Liczba platform 1 1 2 2
Maksymalna pojemność kolb stożkowych 6 x 1000 ml, lub 9 x 500 ml, 12 x 250 ml, lub 16 x 100 ml, 20 x 50ml 9 x 1000 ml, lub 9 x 500 ml, lub 16 x 250 ml, lub 20 x 100 ml, lub 25 x 50 ml *4 x 5000 ml, lub *8 x 3000 ml, lub *8 x 2000ml, lub 24 x 1000 ml, lub 44 x 500 ml, lub 56 x 250 ml, lub 104 x 100 ml, lub 104 x 50 ml
Wymiary wys. x szer. x gł. 610 x 610 x 510 mm 700 x 740 x 560 mm 1440 x 950 x 700 mm 1440 x 950 x 700 mm
Waga 72 kg 100 kg 200 kg 235 kg
Moc 490 W 580 W 930 W 1200 W

* Górna taca podzielona na dwie wyjmowane części, które umożliwiają umieszczenie kolb Erlenmeyera o dużej pojemności: od 2000 do 5000 ml.
Model Zakres prędkości [rpm] Wymiary Waga
S100D 30-400 610 x 610 x 510 mm 72 kg
S200D 30-400 700 x 740 x 560 mm 100 kg
S1102 40-300 1440 x 950 x 700 mm 200 kg
S2102 40-300 1440 x 950 x 700 mm 235 kg

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.