PL EN

Podstawowe

 • Palniki Bunsena

  Palniki Bunsena

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Rodzaj gazu, Propan, Ziemny

  Wymiary: Wysokość całkowita [mm], 145, 150

  sprawdź
 • Palniki Teclu

  Palniki Teclu

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Rodzaj gazu, Propan, Ziemny

  Wymiary: Wysokość całkowita [mm], 165, 170

  sprawdź
 • Palnik Mekera - Fishera

  Palnik Mekera - Fishera

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Rodzaj gazu, Propan, Ziemny

  Opcje: Zawór, TAK, NIE

  sprawdź
 • Palnik Jumbo

  Palnik Jumbo

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Ciśnienie [mbar], 20, 50

  Opcje: Rodzaj gazu, Gaz ziemny, Gaz propan/butan

  sprawdź
 • Palniki z zaworem bezpieczeństwa

  Palniki z zaworem bezpieczeństwa

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Rodzaj gazu, Ziemny, Na propan

  Masa: [g], 650

  sprawdź
 • Palnik spirytusowy stalowy

  Palnik spirytusowy stalowy

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 150 ml

  Opcje: Wymienny knot

  sprawdź
 • Palnik spirytusowy szklany

  Palnik spirytusowy szklany

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 120 ml

  Wymiary: Wysokość : 118 mm

  sprawdź

Podstawowe palniki gazowe

Podstawowe palniki gazowe spirytusowe Fuego Gasprofi Powerjet Teclu Bunsena Mekera Fishera Jumbo Schuett Phoenix propan-butan z zaworem igłowym uchylnym Soudogaz Gasprofi Mikropalnik przenośny

Podstawowe palniki gazowe to urządzenia wykorzystujące mieszankę gazu oraz powietrza atmosferycznego.  Palniki te stosowane są do sterylizacji płomieniem oraz do innych prac laboratoryjnych. Wszystkie dostępne w naszej ofercie  podstawowe palniki gazowe posiadają regulację powietrza. Maksymalna temperatura palników osiąga 1300 °C, Wysokość tych urządzeń wynosi od 160 mm do 200 mm. Najczęściej do podtrzymania płomienia wykorzystywany jest gaz ziemny bądź propan. Niektóre dostępne modele dodatkowo wyposażone są w świeczkę, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz czujnik płomienia z magnetycznym zamknięciem.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.