PL EN

Suszarki próżniowe

 • Suszarka Binder seria VD

  Suszarka Binder seria VD

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: 23 l, 53 l, 115 l

  Masa: 63 kg, 95 kg, 153 kg

  sprawdź
 • Suszarka Binder VDL

  Suszarka Binder VDL

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: 23 l, 53 l, 115 l

  Masa: 63 kg, 95 kg, 153 kg

  sprawdź
 • Suszarka SalvisLab Vacucenter

  Suszarka SalvisLab Vacucenter

  Producent: SalvisLab

  Nr kat.:

  Pojemność: 20 l, 50 l

  Wymiary: 250 x 250 x 320 mm, 350 x 350 x 420 mm

  sprawdź

Suszarki próżniowe są idealnym rozwiązaniem dla łatwo utleniających się substancji oraz produktów niestabilnych termicznie. Urządzenia te oferują efektywne i delikatne suszenie bez narażenia suszonych prób. Wykorzystywane są w rożnego rodzaju laboratoriach farmaceutycznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych czy kosmetycznych, a także do suszenia elementów elektronicznych. Suszarki próżniowe cechuje doskonały system bezpieczeństwa oraz precyzyjna kontrola temperatury. Podwójne drzwi wykonane są z bezpiecznego szkła i posiadają specjalny systemem zamknięcia. Bezpieczeństwo gwarantuje również zastosowanie regulacji niepodatnej na przesterowanie. Po otwarciu drzwi grzanie komory jest natychmiast wyłączane. Suszenie próżniowe eliminuje ryzyko związane z tworzeniem się zaskorupień czy powstawaniem pozostałości utleniania. W zależności od suszonych materiałów urządzenia można wyposażyć w odpowiednie pompy próżniowe. Pompy mogą zostać wyposażone odbieralnik rozpuszczalników, który to będzie odbierał je z komory suszarki. Przy suszeniu materiałów w komorze, które mają rozpuszczalniki palne należy zastosować suszarkę do materiałów z rozpuszczalnikami palnymi. Zapewnia to większe bezpieczeństwo użytkowania i pracy w laboratorium. Większe bezpieczeństwo zapewnia również wnętrze zabezpieczonemu przed wybuchem. Ofertowane przez nas urządzenia charakteryzują się dużą trwałością oraz solidnym wykonaniem. Suszarki próżniowe to doskonałe rozwiązanie dla substancji wrażliwych na procesy utleniania oraz w przypadku suszarnia produktów niestabilnych termicznie. Cechą charakterystyczną oferowanych przez nas suszarek jest ich kompaktowa forma, wysoka jakość oraz trwałość, a nade wszystko łatwość użytkowania w codziennej pracy laboratoryjnej. Suszarka zapewnia precyzyjne i kontrolowane warunki termiczne w pozbawionej pyłu i zanieczyszczeń atmosferze próżniowej. Z kolei ogrzewanie za pomocą płaszcza usprawnia zachowanie stałej temperatury w komorze podczas pracy urządzenia .Urządzenie nasze wyróżniają się szerokim zakresem zastosowań laboratoryjnych w takich dziedzinach jak inżynieria chemiczna, farmaceutyka, artykuły spożywcze, kosmetyki czy elektronika, gdzie precyzja ma ogromne znaczenie. Dzięki zastosowaniu najnowszych sterowników, które umożliwią dynamiczną regulacje zużycie energii jest dużo mniejsze. Z kolei wykorzystanie zaworu iglicowego polepsza kontrole ciśnienia w urządzeniu i łatwość w użytkowaniu podczas podłączenia urządzenie do pompy próżniowej, bądź też systemu centralnej próżni który często zaczyna być obecny w naszych nowoczesnych laboratoriach. System centralnej próżni zaczyna być coraz bardziej popularny, a jego zaletą jest komfort pracy. Centralna jednostka wytwarzająca próżnie jest ulokowana poza laboratorium u w ten sposób, że źródło hałasu jakim jest praca pompy próżniowej jest daleko od miejsca pracy suszarki w laboratorium. Jednym słowem suszarka próżniowa to urządzenie potrzebne w laboratorium tam gdzie precyzja w suszeniu trudnych materiałów jest potrzebna.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.