PL EN

Suszarka Binder VDL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 15 °C do 200 °C
 • Dla rozpuszczalników palnych
 • Zgodność wnętrza urządzenia z normami ATEX
 • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™
 • Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • 2 półki rozporowe z aluminium
 • Przyłącze gazu obojętnego
 • Szyba ze szkła bezpiecznego, zamocowana sprężynowo, z zabezpieczeniem przed rozpryskami
 • Hermetyczny panel przyrządów z przyłączem sprężonego powietrza
 • Zabezpieczenie ciśnieniowe do aktywacji ogrzewania < 125 mbar
 • Uszczelka ognioodporna
 • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422

Suszarki próżniowe Binder gwarantują efektywne i delikatne suszenie bez narażania suszonych materiałów.

Przeznaczeniem tej suszarki są rozpuszczalniki palne co sprawia, że posiada ona szereg technologii zapewniających bezpieczeństwo użytkowania takich jak: szyba z ultrabezpiecznego szkła zamocowana sprężynowo z solidnym zabezpieczeniem przed rozpryskami, hermetyczny panel przyrządów z przyłączem sprzężonego powietrza, ognioodporne uszczelki, zabezpieczenie ciśnieniowe a także szereg innych technik zapewniających bezpieczeństwo pracy.

Seria VDL do rozpuszczalników palnych zapewnia bezpieczeństwo również dzięki wnętrzu zabezpieczonemu przed wybuchem.

Specyfikacja obejmuje najważniejsze cechy umożliwiające wydajne i bezpieczne suszenie próżniowe dla rozpuszczalników palnych wychodząc naprzeciw wymaganiom użytkowników.

Urządzenia próżniowe BINDER zapewniają niezawodne i szybkie suszenie próbek w zakresie temperatury od 15 °C do 200 °C .

Suszarki Binder spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości oraz wydajności. Urządzenie umożliwia szybkie, skuteczne i delikatne suszenie prób przy jednorodnej temperaturze a także suszeniu bez kondensatu.

Zastosowanie regulacji niepodatnej na przesterowanie gwarantuje doskonały system bezpieczeństwa.

Suszarki próżniowe Binder charakteryzują się krótkim czasem suszenia, trwałością oraz solidnym wykonaniem. Doskonale sprawdzą się w laboratoriach, zakładach przemysłowych oraz naukowych.

Seria VDL gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas suszenia rozpuszczalników organicznych – standardowo z certyfikatem TÜV/GS. Klasyfikacja iskrobezpieczeństwa wnętrza urządzenia zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU odpowiada poziomowi Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X.

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne VDL 23 VDL53 VDL115
Pojemność 23 l 53 l 115 l
Masa netto 63 kg 95 kg 153 kg
Wymiar obudowy 515 x 655 x 500 mm 635 x 775 x 550 mm 740 x 900 x 670 mm
Wymiar komory 285 x 285 x 295 mm 400 x 400 x 340 mm 506 x 506 x 460 mm

Zakres temperatury
15 °C powyżej temperatury otoczenia

Do 200 °C Do 200 °C Do 200 °C
Przestrzenna zmienność temperatury przy 100 °C 1,5 ± K 2 ± K 3,5 ± K
Fluktuacja temperatury 0,1 ± K 0,1 ± K 0,1 ± K
Czas nagrzewania na 100 °C 65 min 80 min 95 min

 

Model Pojemność Masa Wymiary
VDL 23 23 l 63 kg 515 x 655 x 500 mm
VDL 53 53 l 95 kg 635 x 775 x 550 mm
VDL 115 115 l 153 kg 740 x 900 x 670 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.