PL EN

Suszarka Binder Classic Line Seria M

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C
  • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™
  • Regulowana prędkość obrotowa wentylatora
  • Klapa powietrza sterowana poprzez program
  • Kontroler z kolorowym wyświetlaczem LCD i programowaniem odcinków czasowych
  • 2 chromowane półki druciane
  • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
  • Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422

Binder Classic Line to przede wszystkim wysoki komfort obsługi, jakości oraz niezawodności.

Suszarki odznaczają się na rynku wysoką energooszczędnością, dokładnym pomiarem oraz łagodnym rozkładem temperatury poprzez zastosowanie technologii APT.line™.

Urządzenia te poprzez szeroki zakres temperatur do 300 °C mają rozległe zastosowanie. Z powodzeniem sprawdzą się w badaniach naukowych, medycynie czy weterynarii.

Wnętrze charakteryzuje się ergonomiczną organizacją ułatwiającą przechowywanie próbek w podwyższonych temperaturach.

Wszystkie elementy są mobilne, posiadające zabezpieczenie przed wywróceniem co gwarantuje bezpieczeństwo obsługi.

Przy maksymalnej temperaturze 300 °C i wszechstronnych możliwościach programowania, komory z serii M nadają się idealnie do badań materiałowych, podobnie jak do testów starzenia.

Wysoka przepustowość powietrza dzięki zastosowaniu wydajnego wentylatora umożliwia szybkie ogrzewanie.

Porównania dostępnych modeli:

Dane techniczne M53 M115 M240 M400 M720
Wymiary obudowy 635 x 780 x 575 mm 835 x 865 x 645 mm 1035 x 985 x 745 mm 1235 x 1190 x 795 mm 1235 x 1690 x 865 mm
Wymiary wewnętrzne 400 x 400 x 340 mm 600 x 480 x 410 mm 800 x 600 x 510 mm 1000 x 800 x 510 mm 1000 x 1200 x 610 mm
Pojemność 53 l 115 l 240 l 400 l 720 l
Masa netto 61 kg 89 kg 131 kg 173 kg 203 kg
Przestrzenna zmienność temperatury przy 150 °C  1,3 ± K 1,5 ± K 1,5 ± K 1,5 ± K 1,9 ± K
Fluktuacja temperatury przy 150 °C  0,3 ± K 0,3 ± K 0,3 ± K 0,3 ± K 0,6 ± K
Czas nagrzewania na 150 °C  15 min 16 min 19 min 18 min 21 min

Czas powrotu do żądanych wartości
po otwarciu drzwi na 30 s przy 150 °C 

3 min 5 min 3 min 3 min 3 min

Model Pojemność Masa Wymiary
M 53 53 l 61 kg 635 x 780 x 575 mm
M 115 115 l 89 kg 835 x 865 x 645 mm
M 240 240 l 131 kg 1035 x 985 x 745 mm
M 400 400 l 173 kg 1235 x 1190 x 795 mm
M 720 720 l 203 kg 1235 x 1690 x 865 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.