PL EN

Suszarka Binder Avantgarde Line FD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 10 °C do 300 °C
 • Do 30% niższe zużycie energii niż w urządzeniach popularnych na rynku
 • Wysoka dokładność temperatury dzięki technologii APT.line™
 • Konwekcja wymuszona
 • Kontroler z wyświetlaczem LCD
 • Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza
 • 2 chromowane półki druciane
 • Możliwość piętrowego ustawiania
 • Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym
 • Ergonomiczny design uchwytu
 • Port USB do rejestrowania danych

Specyfiką suszarki Binder Avantgarde Line są najnowsze technologie, zapewniające najlepszą wydajność energetyczną na rynku oraz niski pobór mocy.

Znakomita czasowa oraz przestrzenna dokładność temperatury dzięki zastosowanym technikom najnowszej generacji umożliwia jednorodny rozkład temperatur.

W celu gwarancji ultraczułości pomiaru zostały zaprojektowane zintegrowane, niezależne, regulowane zabezpieczenia temperaturowe klasy 2 wraz z alarmem optycznym.

Poprzez zastosowanie nowoczesnego regulatora z wyświetlaczem LCD obsługa jest łatwa i intuicyjna a wskazania alfanumeryczne przejrzyste.

Suszarka BINDER serii FD Avantgarde.Line wykorzystywana jest, gdy wymagane są szczególnie szybkie postępy suszenia i sterylizacji.

Dzięki w pełni jednorodnemu rozkładowi temperatur, szybkiej dynamice i wydajnemu wentylatorowi  czas pracy urządzenia jest krótki.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne FD56 FD115 FD260 FD720
Wymiar obudowy 560 x 625 x 565 mm 710 x 735 x 605 mm 810 x 965 x 760 mm 1165 x 1590 x 870 mm
Wymiar wewnętrzne 400 x 440 x 345 mm 550 x 550 x 385 mm 650 x 780 x 515 mm 1000 x 1300 x 570 mm
Pojemność 60 l 116 l 259 l 741 l
Masa netto 39 kg 54 kg 85 kg 166 kg
Przestrzenna zmienność temperatury przy 150 °C 1,7 ± K 1,7 ± K 1,9 ± K 2,5 ± K
Fluktuacja temperatury przy 150 °C  0,3 ± K 0,3 ± K 0,4 ± K 0,6 ± K
Czas nagrzewania na 150 °C 15 min 18 min 19 min 25 min
Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30s przy 150 °C 4 min 4 min 5 min 6 min

Model Pojemność Masa Wymiary
FD 56 60 l 39 kg 560 x 625 x 565 mm
FD 115 116 l 54 kg 710 x 735 x 605 mm
FD 260 259 l 85 kg 810 x 965 x 760 mm
FD 720 741 l 166 kg 1165 x 1590 x 870 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.