PL EN

Suszarka Binder VDL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C
  • Pojemność 115 l
  • Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie dopływu świeżego powietrza z alarmem akustycznym i optycznym oraz automatycznym wyłączaniem ogrzewania
  • Wymienny wkład filtra świeżego powietrza, klasa M6
  • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym
  • Interfejs do połączenia z komputerem: RS 42

Ta Seria suszarek Binder VDL przeznaczona jest do bezpiecznego suszenia przy niewielkich ilościach rozpuszczalnika.

Suszarki charakteryzują się łatwością w obsłudze, funkcjonalnością oraz możliwością indywidualnych ustawień, co sprawia, że mają one wszechstronne zastosowanie.

Posiada pyłoszczelne wnętrze pozbawione sylikonu oraz symetryczny obieg powietrza dzięki czemu warunki do suszenia materiałów z palnymi rozpuszczalnikami są optymalne a przede wszystkim zgodne z obowiązującymi normami.

Wysoka precyzja temperatury oraz duża częstość wymiany powietrza zapewnia krótki czas suszenia próbek.

Wysoką jakość świeżego powietrza w komorze gwarantują łatwo wymienne wkłady, dzięki którym praca przebiega bezpiecznie

Dzięki izolacji o grubości 60 mm urządzenia emitują tylko niewielką ilość ciepła, a także są wyposażone we wskaźnik temperatury próbki z czujnikiem temperatury.

Suszarki do bezpiecznego suszenia doskonale sprawdzą się do suszenia lakierów i materiałów powłokowanych zawierających rozpuszczalnik.

Niezależnie od ilości czy wielkości próbek we wnętrzu urządzenia zachowana jest absolutna dokładność temperatury oraz jej jednorodny rozkład dzięki zastosowaniu technologii pozbawionej pyłu i silikonu.

Zakres temperatur wynosi od 5 °C do 350 °C i jest niezmienny również w przypadku dużej wymiany powietrza suszarki, co stanowi doskonałą podstawę do precyzyjnych wyników i powtarzalnych testów.

Dzięki innowacyjnym technologiom elektronicznego nadzoru oraz łatwo wymiennych wkładów świeżego powietrza zachowane jest maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Ze względu na nadzór świeżego powietrza z automatycznym wyłączaniem urządzenia spełniają wszystkie wymagania normy EN 1539, a także są zgodne z klasą ochrony IP 33.

Bezpieczeństwo zapewniają ponadto grube drzwi obudowy z 2-punktowym zamkiem.

 

Dane techniczne dostępnego modelu:

Dane techniczne FDL 115
Pojemność 115 l
Wymiar obudowy 830 x 805 x 685 mm
Wymiar wewnętrzny 600 x 435 x 435 mm
Zakres temperatury 10 °C
powyżej temperatury otoczenia
Do 300 °C
Masa netto 90 kg
Fluktuacja temperatury ± K 0.8 ± K
Czas nagrzewania na 150 °C 20 min
Czas powrotu do żądanych wartości
po otwarciu drzwi na 30 s przy 150 °C
12 minModel Pojemność Masa Wymiary
FDL 115 115 l 90 kg 830 x 805 x 685 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.