PL EN

Suszarka Salvislab Thermocenter

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA
KARTA KATALOGOWA MODELI TC40, TC100 EN
KARTA KATALOGOWA MODELI TC40+, TC80+, TC160, TC240, TC400 EN

  • Temperatura do 275 °C
  • wysoka efektywność energetyczna
  • Programowalna niezależność
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Klasa bezpieczeństwa 3.3
  • Interfejs USB i RJ45
  • Ekran dotykowy
  • Standardowy port wejściowy o średnicy 6 mm
  • Test temperatury otoczenia

Suszarka laboratoryjna Thermocenter to przede wszystkim wysoka jakość i atrakcyjny disign.

Dzięki naszemu sterownikowi SalvisTeQ urządzenie zużywa znacznie mniej energii, co sprzyja długotrwałej pracy.

Zaletą produktu jest dotykowy ekran oraz interfejs USB i RJ45 dzięki czemu operacja jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze.

Kompaktowy i elastyczny dzięki opatentowanemu systemowi "wszystko w drzwiach".

Zastosowane technologie takie jak test temperatury otoczenia czy programowalna niezależność sprawia, że suszarka staje się intuicyjna w użytkowaniu.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne TC40 TC100 TC40+ TC80+ TC160 TC240 TC400
Pojemność 40 l 100 l 40 l 80 l 160 l 240 l 400 l
Wymiar wewnętrzny 340x370x330 mm 450x500x460 mm 385x370x305 mm 485x400x395 mm 535x580x475 mm 625x680x515 mm 725x780x695 mm
Wymiar zewnętrzny 460x490x526 mm 570x620x656 mm 650x510x510 mm 750x540x600 mm 800x720x680 mm 890x820x720 mm 890x820x720 mm
Temperatura od >5°C do 200 °C od >5°C do 200 °C od >5°C do 275 °C od >5°C do 275 °C od >5°C do 275 °C od >5°C do 275 °C od >5°C do 275 °C
Czas nagrzewania 70/150 °C 10\24 min 15\35 min 1/07 min 1/08 min 1/12 min 16/30 min 20\40 min
Fluktuacja w 100 ° C 0,1 ± ° C 0,1 ± ° C 0,2 ± ° C 0,2 ± ° C 0,2 ± ° C 0,2 ± ° C 0,2 ± ° C
Moc 1100 W 1100 W 1000 W 1000 W 1600 W 1800 W 2000 W

Model Pojemność Wymiary
TC 40 40 l 460x490x526 mm
TC 100 100 l 570x620x656 mm
TC 40+ 40 l 650x510x510 mm
TC 80+ 80 l 750x540x600 mm
TC 160 160 l 800x720x680 mm
TC 240 240 l 890x820x720 mm
TC 400 400 l 890x820x720 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.