PL EN

Mieszadła magnetyczne bez grzania

 • Mieszadło magnetyczne seria RSM

  Mieszadło magnetyczne seria RSM

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 20, 3, 0,4

  Prędkość obrotowa [rpm]: 0-1500, 100-1500, 0-1100

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne seria M

  Mieszadła magnetyczne seria M

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 1l, 10, 50, 100

  Prędkość obrotowa [rpm]: 500, 60-1600 , 100-1100

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne seria ECM

  Mieszadła magnetyczne seria ECM

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 1

  Prędkość obrotowa [rpm]: 2-200, 10-1200

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne MIX 1

  Mieszadła magnetyczne MIX 1

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 10, 40

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100-2000, 60-2000

  sprawdź
 • Mieszadło magnetyczne accuMIX

  Mieszadło magnetyczne accuMIX

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 3

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100 - 1600

  sprawdź
 • Mieszadło magnetyczne maxMIX

  Mieszadło magnetyczne maxMIX

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 150

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100 - 1200

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne MIX 6 i MIX 15

  Mieszadła magnetyczne MIX 6 i MIX 15

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Liczba stanowisk: 6, 15

  Max obj. pracy [l]: 3 l/stanowisko, 3l/stanowisko

  sprawdź
 • Mieszadla magnetczne OHAUS

  Mieszadla magnetczne OHAUS

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: Mieszanie, Mieszanie, automatyczne włączanie/wyłączanie

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne wielostanowiskowe RO

  Mieszadła magnetyczne wielostanowiskowe RO

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 5 stanowisk, 10 stanowisk, 15 stanowisk

  sprawdź
 • Mieszadło magnetyczne KMO 3 basic

  Mieszadło magnetyczne KMO 3 basic

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Szkło, wyświetlacz cyfrowy

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczna MR digital

  Mieszadła magnetyczna MR digital

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Stal nierdzewna, wyświetlacz LED, objętość 50 l, Stal nierdzewna, wyświetlacz LED, objętość 150 l

  sprawdź
 • Mini mieszadło magnetyczne Topolino

  Mini mieszadło magnetyczne Topolino

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 0,25 l objętości mieszania

  sprawdź
 • Mini mieszadło magnetyczne MYPLATE

  Mini mieszadło magnetyczne MYPLATE

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 1,5 l objętości mieszania

  sprawdź
 • Mini mieszadło magnetyczne Lab Disc

  Mini mieszadło magnetyczne Lab Disc

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 0,8 l objętości mieszania

  sprawdź
 • Mini mieszadło magnetyczne MINI MR STANDARD

  Mini mieszadło magnetyczne MINI MR STANDARD

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 1 l objętości mieszania

  sprawdź
 • Mieszadło mechaniczne Achiever™ 5000

  Mieszadło mechaniczne Achiever™ 5000

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 30-2000, 30-1300, 6-400 obr./min (I); 30-2000 obr./min (II)

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne IKA

  Mieszadła magnetyczne IKA

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Liczba stanowisk: 1, 15, 10

  sprawdź

Mieszadła magnetyczne bez grzania to urządzenia wykorzystywane do codziennych prac laboratoryjnych. Mieszadła te oszczędzają miejsce w Państwa laboratorium oraz z łatwością można je przenosić. Przystosowane są do pracy ciągłej a ponadto cechują się wysoką wytrzymałością. Zsynchronizowane ustawienia pozwalają na pracę płynną, jednostajną bez ryzyka wystąpienia gwałtownych fluktuacji mieszanego płynu.  Mieszadła magnetyczne wykonane są ze stali nierdzewnej. Zastosowany kontroler zewnętrzny pozwala precyzyjnie ustawić zakres prędkości. Dodatkowo są one zabezpieczone poprzez system IP64, IP30 lub IP68.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.