PL EN

Mieszadło mechaniczne Achiever™ 5000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wyświetlacz LED
 • Bezszczotkowy silnik
 • Wiele programów

Mieszadła mechaniczne OHAUS Achiever™ 5000 zaprojektowano z myślą o wydajnym i precyzyjnym mieszaniu oraz bezpieczeństwie i prostocie obsługi w każdych warunkach. Hermetyczna konstrukcja charakteryzuje się stopniem ochrony IP54 i zapewnia bezpieczne mieszanie nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Bezkluczykowy uchwyt i programowalne zwiększanie prędkości umożliwiają łatwą konfigurację i bezpieczne mieszanie w celu ochrony próbki i użytkownika. Dostępnych jest pięć modeli o momencie obrotowym do 200 Ncm i pojemności do 100 l.

Charakterystyka:

 • Bezszczotkowy silnik i technologia kompensacji momentu obrotowego gwarantują wysoką wydajność i stałą prędkość mieszania. Pozwala to mieszać lepkie ciecze w sposób dokładny i kontrolowany bez nadmiernego hałasu.

 • Łatwiejsza konfiguracja dzięki bezkluczykowemu uchwytowi – nie potrzeba narzędzi. Szybka i prosta wymiana trzonka głowicy jedną ręką. Specjalna konstrukcja pozwala pracownikom laboratorium zaoszczędzić czas i zmniejsza ich nakład pracy.

 • Urządzenie zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie. Przycisk blokady zapobiega przypadkowej zmianie prędkości, a technologia wykrywania przeciążenia silnika zatrzymuje mieszanie, zanim wystąpi przeciążenie, zabezpieczając tym samym próbkę.


Cechy szczegółowe:

 • Wyświetlacz: Czytelny cyfrowy wyświetlacz LED ze wskazaniem prędkości, aktualnej tendencji momentu obrotowego oraz wbudowanym zegarem.

 • Programy: Mieszanie, rozpuszczanie, dyspersja, emulsyfikacja i homogenizacja w branży spożywczej, kosmetycznej, farb/powłok, farmaceutycznej, chemicznej, przemyśle materiałów klejących, tworzyw sztucznych/polimerów i branży cementowej/budowlanej. Stosowany w produkcji na skalę pilotażową.

 • Zasilanie: Mieszanie z prędkością od 6 do 2000 obr./min, dokładnością 1 obr./min i maksymalnym momentem obrotowym od 20 Ncm do 200 Ncm w zależności od modelu, stabilny moment obrotowy przy dowolnej prędkości, pojemność od 25 l do 100 l.

 • Komunikacja: Nd.

 • Konstrukcja: Hermetyczna obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP54, bezkluczykowy uchwyt umożliwiający łatwą obsługę jedną ręką, bezszczotkowy silnik zapewniający cichą pracę oraz wyłącznik główny.

 • Cechy konstrukcyjne: Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę, proste sterowanie pokrętłem, przycisk blokady zapobiegający przypadkowym zmianom nastaw, pełna ochrona przed przeciążeniem i nadmierną temperaturą

Dane techniczne:

Model e-A51ST020 e-A51ST040 e-A51ST060 e-A51ST100 e-A51ST200
Zakres prędkości 30-2000 obr./min 30-1300 obr./min 6-400 obr./min (I)
30-2000 obr./min (II)
Max obciążenie (H2O) l 25 40 100
Lepkość próbki (max) 10000 mPa·s 25000 mPa·s 50000 mPa·s 70000 mPa·s 100000 mPa·s
Maksymalny moment obrotowy 20 Ncm 40 Ncm 60 Ncm 100 Ncm 200 Ncm
Bieg prędkości 1 2
Dokładność prędkości 1 obr./min
Sterowanie Cyfrowe
Wyświetlacz LED
Zegar Tak
Przycisk blokujący Tak
Zakres uchwytu (średnica) 1 - 13 mm
Drążek – przelot (średnica) do 8,5 mm
Stopień Ochrony IP54
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 28,5 x 23,5 x 9,0 cm 31,5 x 23,5 x 9,0 cm
Masa netto 4,1 kg 4,6 kg
Zasilanie 230V, 50/60Hz
Moc 190 W
Warunki pracy 5 °C – 40 °C, 80% RH*, bez kondensacji
Nr katalogowy 30586763 30586764 30586765 30586766 30586767
*RH = wilgotność względna
Model Zakres prędkości [rpm]
e-A51ST020 30-2000
e-A51ST040 30-2000
e-A51ST060 30-2000
e-A51ST100 30-1300
e-A51ST200 6-400 obr./min (I); 30-2000 obr./min (II)

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.