PL EN

Palnik Fuego SCS Basic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Trzy sposoby sterowania 
 • Uchwyt na 3 ezy
 • Mechanizm pochyłu prawo/lewo
 • Możliwość regulacji płomienia
 • Wykonany ze stali nierdzewnej
 • Możliwość demontażu w celu dokładnego oczyszczenia
 • Szeroka gama akcesoriów
 • System bezpieczeństwa SCS
 • Automatyczne wyłączenie po 4 godzinach
 • Pobór : 70 g/h gaz propan-butan lub 95 L/h gazu ziemnego (LL)
 • Temperatura płomienia: 1350°C na gazie propan-butan, 1300°C na gazie ziemnym
 • Waga: 700 g
 • Wymiary: 103 x 49 x 130 mm
 • Pedał z przewodem

Palnik gazowy Fuego SCS Basic posiada trzy formy sterowania palnikiem:

1) Na przycisk - płomień pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku, a wyłączy się po powtórnym kliknięciu przycisku. Automatyczne wyłączenie po 60 minutach.

2) Nożne sterowanie - płomień pojawi się w momencie kliknięcia na pedał nożny i będzie palił się do momentu powtórnego kliknięcia.

3) Nożne ciągłe sterowanie - płomień będzie się palił tak długo, jak długo noga będzie naciskać na pedał, a wyłączy się w momencie oderwania nogi od pedału.

 

W zestawie dołączony jest mechanizm, który umożliwia utrzymanie palnika na blacie pod kątem nachylenia w prawo lub lewo.

 

System kontroli bezpieczeństwa SCS chroni użytkownika przed oparzeniem, po dłuższym czasie korzystania z palnika, sygnalizując wciąż rozgrzaną głowicę. Ponadto dzięki systemowi SCS odcinany jest zapłon gazu, chroniąc urządzenie przed przegrzaniem, zapchaniem głowicy, a także zapewnia prawidłowy montaż głowicy. Funkcja automatycznego odcięcia zapobiega niezamierzonemu zapłonowi, gdy palnik nie był używany przez dłuższy czas.

Model Waga Obudowa Wyświetlacz Inne
SCS Basic 700 g Elementy sterowania odporne na UV, rozpuszczalniki BRAK Przewodowy pedał

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.