PL EN

Palnik Fuego SCS Pro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Bezprzewodowa praca palnika
 • Czas ładowania baterii ok. 3 godziny
 • Graficzny wyświetlacz z akustycznymi alarmami
 • Przypomnienia o czasie chłodzenia
 • Samoistne uwalnianie ciśnienia resztkowego z węża łączącego po zakończonej pracy
 • Kontrola temperatury
 • Wskaźnik zużycia gazu
 • Zapis ustawień dla dwóch kont
 • Czujnik DoubleClick
 • System SCS
 • Nowoczesny design
 • Precyzyjna regulacja płomienia
 • Zasilanie gazem ziemnym lub gazem propan-butan
 • Wymiary: 103 x 49 x 130 mm
 • Waga 700 g
 • Czujnik przechyłu >90°

Palniki Fuego SCS są bezpiecznymi laboratoryjnymi palnikami gazowymi przeznaczonymi do pracy w komorach laminarnych i pomieszczeniach przeprowadzania sterylizacji.
Dzięki systemowi DoubleClick użytkownik zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo przed niezamierzonym zapłonem. Działanie DoubleClick skupia się na konieczności podwójnego uruchomienia czujnika podczerwieni, aby pojawił się płomień.

Palnik może być zasilany bezprzewodowo, przy użyciu baterii.
Dwie standardowe baterie umożliwiają do 9 godzin ciągłej pracy. Odpowiada to około 2000 użyciom.

Fuego SCS pro ma zintegrowaną funkcję szybkiego ładowania i można go naładować w zaledwie 3 godziny.

System kontroli bezpieczeństwa SCS chroni użytkownika przed oparzeniem, po dłuższym czasie korzystania z palnika, sygnalizując wciąż rozgrzaną głowicę. Ponadto dzięki systemowi SCS odcinany jest zapłon gazu, chroniąc urządzenie przed przegrzaniem, zapchaniem głowicy, a także zapewnia prawidłowy montaż głowicy. Funkcja automatycznego odcięcia zapobiega niezamierzonemu zapłonowi, gdy palnik nie był używany przez dłuższy czas.

Wyświetlacz informuje animacją oraz dźwiękiem o odłączeniu dopływu gazu, a następnie automatycznie się wyłącza. Na wyświetlaczu można również ustawić czas i temperaturę, niezbędne do podgrzania próbki.

Model Bateria Wyświetlacz Waga Kontroler
SCS Pro Akumulatorowa Graficzny 700 g SCS, DoubleClick

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.