PL EN

Młynki laboratoryjne IKA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Możliwość pracy przerywanej
  • Wysoka wydajność rozdrabniania
  • Programowanie i zapis warunków prowadzenia prób
  • Łatwa wymiana elementów tnących i rozdrabniających umożliwia wszechstronne zastosowanie przyrządu
  • Wbudowany układ chłodzenia zewnętrznym medium (wybrane modele)
Dzięki różnorodności dostępnych naczyń młynki firmy IKA może być wykorzystywana do rozdrabniania w szerokim zakresie zastosowań, min. do rozdrabniania zgrubnego i precyzyjnego. Jednorazowe komory mielenia eliminują ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Młynek nadaje się do mielenia materiałów twardych (do 5 st. Mohsa) - suchych i kruchych. Sprawdza się szczególnie dobrze w mieleniu nasion, np. kukurydzy lub pszenicy. Dostępne są młynki wsadowe oraz przelotowe.

Dane techniczne:

Model

Sposób pracy

Zasada działania

Moc wyjściowa silnika [W]

Zakres obrotów [rpm]

Pojemność robocza maksymalna

MF 10.2 Głowica mieląca udarowa

przelotowa

mieląca - udarowa

n/d

n/d

n/d

MF 10.1 Głowica tnąco-mieląca

przelotowa

tnąco - mieląca

n/d

n/d

n/d

Młynek drobnomielący MF10

przelotowa

tnąco - udarowa

500

3000-6500

n/d

M20 Młynek uniwersalny

wsadowa

tnąco - udarowa

225

<2000

250 ml

MultiDrive basic M20 successor package

wsadowa

rozdrabnianie,  kruszenie, mieszanie homogenizacja

800

3000 - 20000

n/d

Młynek analityczny A11 basic

wsadowa

tnąco - udarowa

100

<28000

80 ml

A10 basic

wsadowa

tnąco - udarowa

240

<25000

50 ml

Tube Mill control

wsadowa

tnąco - udarowa

80

5000 - 25000

40 ml

Tube Mill 100 control

wsadowa

tnąco - udarowa

80

5000 - 25000

100 ml

MultiDrive control MT Package

wsadowa

rozdrabnianie,  kruszenie, mieszanie homogenizacja

800

3000 - 20000

4 kg

MultiDrive control BT Package

wsadowa

rozdrabnianie,  kruszenie, mieszanie homogenizacja

800

3000 - 20000

4 kg

MultiDrive control

wsadowa

rozdrabnianie,  kruszenie, mieszanie homogenizacja

800

3000 - 20000

4 kg

MultiDrive basic

wsadowa

rozdrabnianie,  kruszenie, mieszanie homogenizacja

800

3000 - 20000

4 kg

Model Moc
MF 10 500 W
MF 10.1 n/d
MF 10.2 n/d
M20 225 W
A10 basic 240 W
A11 basic 100 W
Tube Mill control 80 W
Tube Mill 100 control 80 W
MultiDrive basic 800 W
MultiDrive basic M20 800 W
MultiDrive control 800 W
MultiDrive control BT 800 W
MultiDrive control MT 800 W

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.