PL EN

Termodensymetr do glikolu

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar ciężaru właściwego glikolu
  • Podziałka areometryczna
  • Odczyt górny
  • Zakres pomiaru: 25-100
  • Dokładność temperatury 1,2,5 °C
  • Temperatura odniesienia 20°C

Termodensymetr do glikolu etylowego przeznaczony jest to pomiaru ciężaru właściwego wyrażonego w % objętościowych oraz do stopnia zamarznięcia glikolu. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy przy odczycie górnym. 

Dane techniczne:

  • Zakres pomiaru: 25-100
  • Działka elementarna: 25÷70 – 1, 70÷100 - 2
  • Termometryczna działka elementarna 1,2,5 °C
  • Temperatura odniesienia 20°C

Prosimy o podanie interesujących zakresów pomiaru w "Uwagach do zapytania ofertowego".

Model Zakres pomiarowy [o]
Model 1 25-100 %