PL EN

Solomierz

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar stężenia wodnych roztworów soli
 • Podziałka aerometryczna
 • Zakres pomiaru 0 ÷ 350 kg/m3
 • Dokładność pomiaru 5 kg/m3
 • Temperatura odniesienia 20°C

Solomierze są stosowane do pomiaru stężenia wagowo-objętościowego wodnych roztworów soli. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy dla odczytu górnego (odczytanie, przy którym głębokość zanurzenia wyznacza górna krawędź menisku cieczy utworzonego przy trzpieniu areometru).

Dane techniczne:

 • Zakres pomiaru 0 ÷ 350 kg/m3
 • Działka elementarna 5 kg/m3
 • Temperatura odniesienia 20°C
 • Zakres pomiaru temperatury(tylko termosolomierze) 0+30oC 
 • Działka elementarna temperatury (tylko termosolomierze) 1oC
 • Solomierze i termosolomierze nie podlegają legalizacji

 Prosimy o podanie interesujących zakresów pomiaru w "Uwagach do zapytania ofertowego".

Model Zakres pomiarowy [o] Model
SOL10350 0 ÷ 350 kg/m3 solomierz
SOL00060 0-60 kg/m3/ 0,995-1,040 g/cm3 solomierz
TSOL0350 0-350 kg/m3 termosolomierz

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego