PL EN

Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar ułamkowy % objętościowego alkoholu
  • Temperatura odniesienia 20°C
  • Podziałka areometryczna
  • Wysoka dokładność pomiaru
  • Różnorodne zakresy pomiaru

Wskaźnik do alkoholu przeznaczony jest to pomiaru ułamkowego % objętościowego wodnych roztworów alkoholu. Odczyt winien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie % alkoholu uzyskujemy przy odczycie dolnym.

Dane techniczne:

Zakresy pomiaru Dokładność %
0÷90 0÷40 – 5
40÷90 – 2
20÷100 20÷40 – 5
40÷100 – 2
30÷70 0,5
70÷100
0÷100 0÷40 - 5
40÷100 - 1

 

Prosimy o podanie interesujących zakresów pomiaru w "Uwagach do zapytania ofertowego".

Model Zakres pomiarowy [o] Dokładność
Model 1 0-100 1-5