PL EN

Mipolam Biocontrol Performance

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • do laboratoriów i do pomieszczeń typu "clean-room"
  • certyfikaty ISO 3 i klasy A (GMP) do stosowania w pomieszczeniach czystych.
  • materiał antystatyczny
  • obojętne i odporne na oddziaływanie mikroorganizmów
  • materiał dielektryczny
  • materiał bakteriostatyczny
  • doskonała odporność na chemikalia.
  • dobra odporność na procedurę biodekontaminacji: HPV...
  • zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na podłodze
  • wysoka odporność na duże natężenie ruchu: wózki widłowe...

1 - Zabezpieczenie powierzchniowe
2 - Jednowarstwowa 2 mm powłoka z kalandrowanego PCVPodłogi Mipolam Biocontrol Performance idealnie nadają się do zastosowania w laboratoriach i pomieszczeniach czystych typu "clean room".

Podłogi Mipolam Biocontrol Performance zostały zbadane zgodnie z normami:

ISO 14644-1 podaje maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek stałych w zakresie od 0,1 μm do 5,0 μm/m3, dla każdej klasy pomieszczeń czystych w warunkach bezczynności i działania. Dlatego ważna jest świadomość tych limitów i ograniczenie wpływu materiałów budowlanych stosowanych w pomieszczeniach czystych w tym zakresie. Wynik: ISO 3.

ISO 14698-1 GMP wymaga kontroli skażenia biologicznego.
W tym aspekcie ważna jest wiedza o zachowaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Brak rozwoju bakterii na różnych pokryciach podłogowych Mipolam Biocontrol Performance.

WEDŁUG ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4:
„Podłoga powinna zapewniać właściwą charakterystykę elektrostatyczną”. Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol Performance mają właściwości izolujące i antystatyczne.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym aspekcie ważna jest wiedza o potencjalnym oddziaływaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol Performance są obojętne.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “podłogi powinny być odporne na substancje chemiczne, z którymi mają kontakt podczas eksploatacji (zarówno produkty do czyszczenia jak i do dezynfekcji oraz przypadkowe rozlanie płynów technologicznych)” Wynik: Bardzo dobra odporność w przypadku Mipolam Biocontrol Performance.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “Podłoga powinna cechować się wymaganą wytrzymałością na określone obciążenia statyczne i dynamiczne”. Wynik: Doskonała odporność na duże obciążenia w przypadku pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol Performance.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym zakresie, ważna jest wiedza jak skutecznie można odkazić powierzchnię. Wynik: GMP klasa A dla pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol Performance.
Model Model
Biocontrol Performance ACACIA BP-6027
Biocontrol Performance CALICO BP-6008
Biocontrol Performance BLUE SKY BP-6006
Biocontrol Performance GREY STONE BP-6009
Biocontrol Performance SEA BLUE BP-6016
Biocontrol Performance CLOUD BP-6029
Biocontrol Performance SEA STORM BP-6044 SEA STORM
Biocontrol Performance BREEZE BP-6031
Biocontrol Performance COTTON BP-6001
Biocontrol Performance CLAY BP-6041
Biocontrol Performance SUNSHINE BP-6032
Biocontrol Performance PEBBLE BP-6039
Biocontrol Performance SUNSET BP-6035
Biocontrol Performance WOOD BP-6043
Biocontrol Performance TOMATO BP-6055

Zobacz również