PL EN

Mipolam Biocontrol

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • do laboratoriów i do pomieszczeń typu "clean-room"
  • czystość powietrza ISO 4
  • materiał antystatyczny
  • obojętne i odporne na oddziaływanie mikroorganizmów
  • materiał dielektryczny
  • materiał bakteriostatyczny
  • bardzo dobra odporność chemiczna
1 - Zabezpieczenie powierzchniowe
2 - Pojedyncza 2 mm powłoka z kalandrowanego PCV


Podłogi Mipolam Biocontrol idealnie nadają się do zastosowania w laboratoriach i pomieszczeniach czystych typu "clean room".

Podłogi Mipolam Biocontrol zostały zbadane zgodnie z normami:

ISO 14644-1 podaje maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek stałych w zakresie od 0,1 μm do 5,0 μm/m3, dla każdej klasy pomieszczeń czystych w warunkach bezczynności i działania. Dlatego ważna jest świadomość tych limitów i ograniczenie wpływu materiałów budowlanych stosowanych w pomieszczeniach czystych w tym zakresie. Wynik: ISO 4.

ISO 14698-1 GMP wymaga kontroli skażenia biologicznego.
W tym aspekcie ważna jest wiedza o zachowaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Brak rozwoju bakterii na różnych pokryciach podłogowych Mipolam Biocontrol.

WEDŁUG ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4:
„Podłoga powinna zapewniać właściwą charakterystykę elektrostatyczną”. Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol mają właściwości izolujące i antystatyczne.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym aspekcie ważna jest wiedza o potencjalnym oddziaływaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol są obojętne.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “podłogi powinny być odporne na substancje chemiczne, z którymi mają kontakt podczas eksploatacji (zarówno produkty do czyszczenia jak i do dezynfekcji oraz przypadkowe rozlanie płynów technologicznych)” Wynik: Bardzo dobra odporność w przypadku Mipolam Biocontrol.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “Podłoga powinna cechować się wymaganą wytrzymałością na określone obciążenia statyczne i dynamiczne”. Wynik: Doskonała odporność na duże obciążenia w przypadku pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym zakresie, ważna jest wiedza jak skutecznie można odkazić powierzchnię. Wynik: GMP klasa A dla pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.
Model Model
Biocontrol WHITE PEPPER B-5312
Biocontrol MIXDIM B-5310
Biocontrol MIXGREY B-5320
Biocontrol MIXBLUE B-5306
Biocontrol SMOKE B-5330
Biocontrol IRIS B-5366
Biocontrol SLATE B-5350
Biocontrol INDIGO B-5356
Biocontrol GARLIC B-5305
Biocontrol MIXBEIGE B-5303
Biocontrol PEANUT B-5341
Biocontrol TURMERIC B-5332
Biocontrol CINNAMON B-5363
Biocontrol SAFRAN B-5385
Biocontrol CHERVIL B-5347
Biocontrol PAPRIKA B-5375

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego