PL EN

Zamrażarki skrzyniowe

 • Zamrażarki niskotemperaturowe Telstar - Boreas seria C

  Zamrażarki niskotemperaturowe Telstar - Boreas seria C

  Producent: Telstar

  Nr kat.:

  Pojemność: 370 l, 620 l, 820 l

  Temperatura [°C]: -55 °C do -86 °C

  sprawdź
 • Zamrażarki seria XLT

  Zamrażarki seria XLT

  Producent: Nordic

  Nr kat.:

  Pojemność: 74 l, 140 l, 296 l, 383 l, 495 l

  Zakres temperatur [°C]: od -40 do -60

  sprawdź
 • Zamrażarki Nordic seria ULT

  Zamrażarki Nordic seria ULT

  Producent: Nordic

  Nr kat.:

  Pojemność: 37 l, 93 l, 256 l

  Zakres temperatur [°C]: od -60 do -86

  sprawdź
 • Zamrażarka niskotemperaturowa LGT

  Zamrażarka niskotemperaturowa LGT

  Producent:

  Nr kat.:

  Wymiary: 1138/740/915 mm, 1378/789/915 mm, 1653/789/915 mm

  Zużycie energii: 824 kWh, 1069 kWh, 1589 kWh

  sprawdź
 • Zamrażarki Labcold

  Zamrażarki Labcold

  Producent: Labcold

  Nr kat.:

  Pojemność: 237 l, 314 l, 375 l, 130 l, 301 l

  Wymiary: 860 x 1050 x 730 mm, 860 x 1300 x 730 mm, 860 x 1500 x 730 mm, 920 x 720 x 735 mm, 920 x 1300 x 650 mm

  sprawdź
 • Zamrażarka Nordic MLTC75

  Zamrażarka Nordic MLTC75

  Producent: Nordic

  Nr kat.: N123000

  Zakres temperatur [°C]: od -10 do -25

  sprawdź

Zamrażarki skrzyniowe to urządzenia o jednokompresorowym w systemie chłodzenia, dzięki czemu zużywają mniej energii przy jednocześnie wysokiej wydajności użytkowania. Dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej zamrażarki te charakteryzują się doskonałą izolacją cieplną przez co utrzymanie temperatury jest o wiele łatwiejsze. Proces utraty czynnik chłodniczego został zminimalizowany. Zastosowanie kalibracji 1-punktowej pozwala na uzyskanie maksymalnie jednorodnej temperatury w komorze urządzenia. Ponadto zamrażarki skrzyniowe posiadają złącze bez napięciowe (NOC) służące do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania np. BMS . Złącze szeregowe umożliwia centralne dokumentowanie danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych jaki zaszły we wnętrzu urządzenia. Oferowane przez nasza firmę zamrażarki skrzyniowe występują w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz w różnorodnych pojemnościach dostosowanych do potrzeb użytkowanika. Typowe ultrazamrażarki, są to urządzenia pozwalające na uzyskanie temperatury nawet -86 oC, które znajdziecie w naszej ofercie znajdziecie Są do tego przeznaczone ultrazamrażarki o pojemnościach od 370 do 820 litrów. Zamrażarki niskotemperaturowe skrzyniowe mają ultracienkie próżniowe panele izolacyjne (VIP), dzięki którym utraty ciepła są minimalne i gwarantują stabilność we wnętrzu urządzenia. Dzięki niezawodnemu systemowi alarmowemu można bezpiecznie i długo przechowywać próbki w zamrażarce. Zamrażarki można dodatkowo doposażyć w back-up, który to w przypadku braku zasilania podtrzyma pracę urządzenia. Zamrażarki skrzyniowe działające w zakresie temperatur -30ºC do -60ºC dostępne są w pojemnościach od kilkudziesięciu aż do 500 litrów. Również można je doposażyć w systemy back-up i systemy zdalnego powiadamiania o nieprawidłowościach. Profesjonalne zamrażarki  skrzyniowe pracujące w zakresie -10°C do -45°C to urządzenia o pojemnościach od około 200 do 500 litrów. Niewielka (pojemności 74 litrów) zamrażarka laboratoryjna do przechowywania  próbek biologicznych, szczepionek itp. w zakresie temperatur -10°C do -25°C jest również dostępna w naszym portfolio. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i stabilnością  chłodzenia, zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania próbek biologicznych. Zamrażarki skrzyniowe oferowane przez nasza firmę posiadają ekologiczny, wolny od HCFC czynnik chłodniczy R600a. W przypadku awarii zasilanie bateryjne podtrzymuje pracę wyświetlacza nawet do kilku godzin. Zamrażarki mogą być wyposażone w kółka z blokadą, które ułatwiają przemieszczanie urządzenia w razie takiej konieczności. Nowoczesna izolacja pozwala z jednej strony na maksymalizację bezpieczeństwa przechowywanych materiałów, a z drugiej na oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii elektrycznej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i do składania zapytań naszym doradcom, którzy chętnie przygotują ofertę na optymalny dla Państwa asortyment.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.