PL EN

Zamrażarka niskotemperaturowa LGT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Klasa klimatyczna SN
  • Czynnik chłodniczy R290
  • Poziom głośności 55 dB
  • Statyczny system chłodzenia
  • Ręczne odszranianie
  • Elektroniczne sterowanie
  • Temperatura -10°C do -45°C
  • Złącze beznapięciowe

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe  zostały opracowane tak, aby sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie badań naukowych oraz w zastosowaniu laboratoryjnym, klinicznym i przemysłowym. Kalibracja 1-punktowa gwarantuje maksymalną jednorodność temperatury. Zintegrowane systemy alarmowe oraz zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów zapewniają bezpieczne przechowywanie próbek, substancji chemicznych i materiałów badawczych.

Zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe są wyposażone w złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) służące do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania. Ponadto urządzenia te posiadają złącze szeregowe RS 485 dla centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych.
Precyzyjny moduł elektroniczny Comfort posiada cyfrowy wskaźnik i umożliwia dokładne nastawienie temperatury. Etapy pracy urządzenia wyświetlane są za pomocą odpowiednich symboli. Dla zachowania właściwej higieny w obszarze laboratorium moduł elektroniczny jest wbudowany i pokryty folią.

System StopFrost w skrzyniowych urządzeniach laboratoryjnych LGT zapewnia znaczne zmniejszenie oszronienia zamrażarki i preparatów, dzięki temu odszranianie konieczne jest o wiele
rzadziej. Po otwarciu i zamknięciu pokrywy skrzyni podciśnienie zostaje wyrównane i zamrażarka może zostać bez trudu otwarta ponownie.

Zintegrowane systemy alarmowe
Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych odchyleniach temperatury lub otwartych drzwiach. Wszystkie parametry alarmu mogą być nastawione indywidualnie. Opóźnienie alarmu można ustawić w zakresie 1 – 5 minut od otwarcia pokrywy. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia alarm optyczny awarii zasilania i alarm usterki czujnika.

Zintegrowana pamięć danych
Moduł elektroniczny Comfort wyposażony jest w zintegrowaną pamięć danych, która dokumentuje maksymalne i minimalne temperatury wnętrza, jak również każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Dane te mogą być odczytane na wyświetlaczu.

Niezależny czujnik temperatury

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe umożliwiają wykorzystanie otworu (średnica 10 mm) znajdującego się na tylnej ściance, stworzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury.

Dane techniczne 

Dane techniczne LGT 2325 LGT 3725 LGT 4725
Pojemność brutto/netto łącznie 215/201 l 350/332 l 441/418 l
Zużycie energii w ciągu 365 dni 824 kWh 1069 kWh 1589 kWh
Napięcie 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
System chłodzenia statyczne statyczne statyczne
Zakres temperatury -10°C do -45°C -10°C do -45°C -10°C do -45°C
Maksymalna ilość koszy 10 13 16
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 1138/740/915 1378/789/915 1653/789/915
Waga brutto / netto 70 / 58 kg 80 / 68 kg 92 / 77 kg
System chłodzenia statyczne statyczne statyczne
Model Wymiary Zakres temperatur [oC] Zużycie energii
LGT 2325 1138/740/915 mm od -10 do -45 824 kWh
LGT 3725 1378/789/915 mm od -10 do -45 1069 kWh
LGT 4725 1653/789/915 mm od -10 do -45 1589 kWh

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.