PL EN

Mikroskopy biologiczne

 • DO Evolution

  DO Evolution

  Producent: Delta Optical

  Nr kat.:

  Parametr: Rozstaw źrenic, 55-75 mm, 55-75mm, 50-75 mm, 48-75 mm

  Opcje: Źródło światła, halogen, LED

  sprawdź

Mikroskopy biologiczne to nowoczesne urządzenia wykorzystywane powszechnie w badaniach, weterynarii, bakteriologii, immunologii, farmacji oraz innych dziedzin naukowych. W ofercie naszej firmy posiadamy mikroskopy biologiczne o obiektywach semi-planachromatycznych oraz planachromatycznyc. Mikroskopy biologiczne można również podzielić ze względu na budowę głowicy na urządzenia posiadające głowicę binokularową oraz urządzenia z głowicą trinokularową. Budowa mikroskopów pozwala na wygodna i komfortową zmianę tubusów podczas pracy. Dostępne przez nas modele posiadają możliwość rozbudowy mikroskopu biologicznego o ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzację oraz fluorescencję. Zakres powiększenia mikroskopu biologicznego waha się pomiędzy 40x a 1000x. Mikroskopy biologiczne oferowane przez naszą firmę posiadają bardzo ergonomiczną budowę umożliwiającą wygodną i komfortową pracę nawet przez wiele godzin. Wygodna dźwignia, która jednocześnie blokuje położenie stolika w przypadku osiągnięcia obrazu o pożądanych parametrach pozwala na opuszczanie i podnoszenie stolika w gładki, a jednocześnie bardzo precyzyjny sposób. W sytuacji konieczności zmiany preparatu opuszczając stolik, z łatwością umieszczamy go z powrotem w płaszczyźnie ostrości. Pozwala to również uniknąć zniszczenia preparatu w wyniku nieuważnego posługiwania się pokrętłem ruchu zgrubnego. Mikroskopy biologiczne dostępne są w dwóch wersjach oświetlenia - z oświetleniem halogenowym lub oświetleniem diodowym typu LED. Oświetlenie typu  LED posiada znacznie dłuższą żywotność niż oświetlenie typu halogenowego. Oświetlenie LED pozwala uzyskać zimne białe światło, a jednocześnie nie powodujące nagrzewania mikroskopu, gdyż emituje bardzo mało ciepła. W przypadku prowadzenia bardzo długich i nieprzerwanych obserwacji jest to bardzo istotne, gdyż znaczne ilości ciepła mogą nawet uszkodzić badaną próbkę.Oferowane przez naszą firmę mikroskopy biologiczne posiadają możliwość regulacji rozstawu źrenic. Dla wygodnej i komfortowej pracy jest to bardzo istotne, gdyż inny rozstaw źrenic może posiadać drobna pani laborantka a zupełnie inne rosły wysoki laborant. Regulacja rozstawu źrenic zwykle jest w granicach od 55 do 75 mm, chociaż zdarzają się modele, których rozstaw źrenic wynosi 50 mm, a nawet 48 mm. W jednym z tubusów istnieje możliwość regulacji dioptrii, przez co praca nawet dla osób z dość znaczną wadą wzroku nie stanowi problemu.Oprócz szerokiej gamy mikroskopów w ofercie naszej firmy znajduje się szereg różnego rodzaju szkiełek podstawowych i nakrywkowych, które są niezbędnym elementem w przypadku przygotowywania preparatów do obserwacji mikroskopowych. Szkiełka podstawowe są większe i grubsze od szkiełek nakrywkowych, ich zadaniem jest stanowić podstawę do wykonania preparatu i bezpiecznie unieruchomić preparat na stoliku mikroskopowym. Szkiełka podstawowe mogą posiadać miejsce do opisu preparatu. Szkiełka nakrywkowe są wykonane z bardzo cienkiego krystalicznego szkła, są mniejsze niż podstawowe i służą do „nakrycia” preparatu na szkiełku podstawowym.Zapraszamy Państwa do zadawania zapytań ofertowych w naszej firmie na zakup mikroskopu biologicznego. Nasi wykwalifikowani doradcy pomogą w doborze najbardziej optymalnego modelu, modelu, który spełni wszystkie Państwa potrzeby, będzie trwały, niezwodny i ekonomiczny finansowo.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.