PL EN

DO Evolution

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Ergonomiczna budowa
  • Obiektywy semi-planachromatyczne
  • Dwie wersje oświetlenia
  • Duże możliwości rozbudowy
  • Głowica typu Siedentopf
  • Regulacja ostrości mikro/makro
  • Kondensator Abbego N.A. 1,25
  • Powiększenie okularu 10x
  • Regulacja dioptrii +/- 5D w lewym tubusie

Bardzo dobry mikroskop o ergonomicznej budowie do zastosowania w biologii, bakteriologii, immunologii, farmacji, weterynarii i innych dziedzinach naukowych. Idealny do laboratoriów analitycznychBardzo jasne i kontrastowe obiektywy semi-planachromatyczne.  

Mikroskop posiada wygodne pokrętło-dźwignię, które pozwala, po uzyskaniu ostrego obrazu, zablokować górne położenie stolika. Dzięki temu opuszczając stolik, aby zmienić preparat, z łatwością umieszczamy go z powrotem w płaszczyźnie ostrości. Pozwala to również uniknąć zniszczenia preparatu w wyniku nieuważnego posługiwania się pokrętłem ruchu zgrubnego. Mikroskop dostępny jest w dwóch wersjach oświetlenia: halogenowe lub diodowe typu LED.

Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED (wyższa żywotność) uzyskujemy zimne białe światłonie powodujące nagrzewania mikroskopu. W przypadku prowadzenia bardzo długich nieprzerwanych obserwacji jest to bardzo ważne. Duże możliwości rozbudowy: kontrast fazowy, ciemne pole, polaryzacja. Rozszerzając mikroskop o zestaw do epifluorescencji otrzymujemy najlepszą ofertę na rynku pod względem jakości i ceny. W zestawie standardowym znajdują się zestawy filtrów B i G, opcjonalnie: U i V.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne Rozstaw
Źrenic
Możliwość
Rozbudowy
Źródło
Światła
Głowica Obiektywy Powiększenia
Mikroskopu
DO Evolution 100 55-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
halogen binokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 100 LED 55-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
LED binokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 100 Trino 55-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
halogen trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 100 Trino LED 55-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
LED trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 100 Trino PLAN 55-75mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
halogen trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 100 Trino
PLAN LED
55-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
LED trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 300 50-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
halogen trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO Evolution 300 LED 50-75 mm Ciemne pole
Kontrast fazowy
Polaryzacja
Epifluorescencja
LED trinokularowa 4x
10x
40x
100x
40x
100x
400x
1000x
DO IB-100 48-75 mm Kontrast fazowy
Epifluorescencja
halogen trinokularowa 4x
40x
Ph10x
Ph20x
40x
100x
400x
200x

Model Parametr Opcje Inne
Nazwa Rozstaw źrenic Źródło światła Głowica
DO Evolution 100 55-75 mm halogen binokularowa
DO Evolution 100 LED 55-75 mm LED binokularowa
DO Evolution 100 Trino 55-75 mm halogen trinokularowa
DO Evolution 100 Trino LED 55-75 mm LED trinokularowa
DO Evolution 100 Trino PLAN 55-75mm halogen trinokularowa
DO Evolution 100 Trino PLAN LED 55-75 mm LED trinokularowa
DO Evolution 300 50-75 mm halogen trinokularowa
DO Evolution 300 LED 50-75 mm LED trinokularowa
DO IB-100 48-75 mm halogen trinokularowa

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.