PL EN

Automatyczne liczniki kolonii bakterii

 • Licznik kolonii bakterii SCAN 4000

  Licznik kolonii bakterii SCAN 4000

  Producent: INTERSCIENCE

  Nr kat.:

  Parametr: Kamera kolorowa CCD Ultra HD

  Inne: Obiektyw Ultra HD

  sprawdź
 • Liczniki koloni bakterii seria SCAN

  Liczniki koloni bakterii seria SCAN

  Producent: INTERSCIENCE

  Nr kat.:

  Parametr: kamera CMOS, kamera CCD HD

  Inne: Obiektyw M12, obiektyw HD

  sprawdź

Automatyczne liczniki kolonii bakterii umożliwiają szybkie i efektywne zliczenie kolonii na różnorodnych podłożach, które mogą zostać skonfigurowane bardzo różnorodnie. Automatyczne liczniki są przystosowane do zliczania zarówno na okrągłych płytkach Petriego o bardzo szerokim zakresie średnicy (od 55 do 150 mm), jak i płytek kwadratowych. Liczniki zapewniają odczyt z pełnej powierzchni płytki Petriego. Kolonie rozpoznawalne są  w zależności od ich kolorów, w pamięci urządzenia zapisane może być kilka / kilkanaście kolorów, które automatycznie są wyłapywane przez urządzenie. Urządzenie idealnie nadaje się do pracy w laboratoriach mikrobiologicznych, w dziale żywności czy środowiska. Minimalna wykrywalna wielkość kolonii w automatycznych licznikach jest dość szeroka i wynosi od 0,05 mm- 0,1 mm. Automatyczne liczniki kolonii bakterii pozwalają w wyjątkowo krótkim czasie pracy zliczenie nawet do 1000 kolonii bakteryjnych na sekundę. Cyfrowy zoom może przybliżyć obraz nawet o kilkadziesiąt razy. Zlane kolonie bakteryjne mogą zostać również automatycznie odseparowane od sienie. Solidna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej klasy 304L.Automatyczne liczniki kolonii bakterii posiadają bardzo zaawansowane wyświetlacze nawet o rozdzielczości obrazu Ultra – HD. Liczniki doposażone są w specjalny system oświetlenia, który gwarantuje wysoki komfort obsługi oraz wysoką dokładność i powtarzalność wyników.  Białe oświetlenie LED rozprasza światło, bez refleksu oraz cieni, co bardzo ułatwia proces zliczania kolonii bakteryjnych. Jasność, kontrast i czułość są automatycznie optymalizowane przez oprogramowanie, oświetlenie i tło mogą być prezentowane w kilku kombinacjach. Istnieje możliwość eksportu danych do różnych programów np. Excel™, PDF, jpg, xls, co pozwala na tworzenie różnych zestawień, porównań i wykresów. Automatyczne liczniki kolonii bakterii mogą zostać włączone w system oprogramowania zarządzającego danym laboratorium – LIMS, licznik może również współpracować z czytnikiem kodów kreskowych. Czytniki mogą być kompatybilne z systemem identyfikacji DataLink™. Liczniki pozwalają na otrzymanie w bardzo krótkim czasie wiarygodnych wyników, które można zapisać w postaci zdjęć i zestawień.Automatyczne liczniki kolonii bakterii jest urządzeniem, które będzie szczególnie przydatne w laboratoriach mikrobiologicznych. Bardzo skraca czas pracy i pozwala na otrzymanie wyniku w prosty i niesamowici dokładny sposób eliminując błędy czynnika ludzkiego. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nasza firmą gdzie wykwalifikowani doradcy dobiorą automatyczny licznik kolonii bakterii dostosowany do Państwa potrzeb.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.