PL EN

Zlewy laboratoryjne

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka odporność chemiczna na kwasy i zasady
 • Możliwość opcji jedno lub dwukomorowej

Zlewy laboratoryjne to używane są w laboratoriach do różnych celów, takich jak mycie szkła laboratoryjnego, usuwanie nadmiaru substancji chemicznych, czy zbieranie odpadów. Zlewy są projektowane z myślą o specyficznych potrzebach laboratoryjnych, takich jak bezpieczeństwo, łatwość utrzymania w czystości i odporność na działanie substancji chemicznych.

Najważniejsze rodzaje zlewów laboratoryjnych to:

 1. Zlewy ceramiczne: To tradycyjne zlewy wykonane z ceramiki. Są odporne na działanie wielu substancji chemicznych i dość trwałe. Jednak mogą być podatne na uszkodzenia mechaniczne i trudniejsze do utrzymania w czystości. Resumując:

  • bardzo dobra odporność na kwasy i zasady
  • bardzo dobra odporność na wysokie temperatury
  • dostępne w opcji jedno- lub dwukomorowej
  • montaż: podwieszane, licowane z blatem, nakładane
 2. Zlewy ze stali nierdzewnej: Te zlewy są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co sprawia, że są trwałe i odporne na korozję. Są stosunkowo łatwe do utrzymania w czystości i mają dobrą odporność na działanie chemikaliów. Reasumując:

  • dobra odporność mechaniczna
  • dostępne  w opcji jedno- lub dwukomorowej
  • zlewy nakładane
 3. Zlewy z tworzyw sztucznych: Zlewy wykonane z odpornych na korozję tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP) czy polietylen (PE), są idealne do pracy z agresywnymi substancjami chemicznymi. Są również odporne na uszkodzenia mechaniczne. Reasumując:

  • bardzo dobra odporność chemiczna na kwasy i zasady
  • dobra odporność mechaniczna
  • dostępne w opcji jedno- lub dwukomorowej
  • mocowanie z dołu
 4. Zlewy poliestrowe zbrojone szkłem: Zlewy z tego materiału są trwałe, odporne na działanie wielu substancji chemicznych i mogą być stosowane w laboratoriach o bardziej wymagających warunkach.

 5. Zlewy z kamienia kwarcowego: Zlewy wykonane z kamienia kwarcowego są niezwykle trwałe i odporne na działanie ekstremalnych temperatur oraz większości substancji chemicznych. Mają gładką powierzchnię, co ułatwia utrzymanie czystości.

 6. Zlewy z tytanu: Te zlewy charakteryzują się wysoką odpornością na korozję i działanie wielu agresywnych substancji chemicznych. Są stosowane w laboratoriach o najwyższym poziomie wymagań.

Warto podkreślić, że odpowiedni rodzaj zlewu wybiera się zgodnie z potrzebami specyficznymi dla danej dziedziny pracy laboratoryjnej oraz z uwzględnieniem rodzaju używanych substancji chemicznych. Przy wyborze zlewu ważne jest również zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak kratki odpływowe, aby uniknąć przypadkowego wylewania substancji do kanalizacji. Regularne utrzymanie i konserwacja zlewu są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności w laboratorium.

Model Opcje Inne
Ceramika monolityczna Dobra odporność na wysokie temperatury podwieszane, zlicowane z blatem, nakładane
Żywica epoksydowa Dobra odporność mechaniczna mocowanie z dołu bądź z góry
Polipropylen Dobra odporność mechaniczna mocowanie z dołu
Stal nierdzewna Dobra odporność mechaniczna zlewy naukładane

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.