PL EN

Wózek szpitalny na narzędzia

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • spełnia wymogi BS4068:1977
 • konstrukcja spawana bezszwowo
 • wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304
 • dostępne 8 modeli podstawowych, z akcesoriami
 • dostępne 4 modele z szufladami, z akcesoriami
 • maksymalny udźwig półki 40kg
 • dostępne modele z półkami płaskimi oraz półkami z krawędziami zagiętymi do góry
Wózki szpitalne na narzędzia od Bristol Maid wykonane są ze stali nierdzewnej klasy 304. Spełniają one wymogi normy BS4068:1997 dla wózków szpitalnych na narzędzia, opatrunki i do użytku przez anestezjologów. Ich konstrukcja jest spawana bezszwowo co zapewnia wytrzymałość oraz łatwość czyszczenia. Dostępne są modele z półkami płaskimi oraz z półkami z zagiętymi do góry krawędziami. 

Wysokość: 405mm oraz 870mm
Maksymalny udźwig na półkę: 40kg
Kółka z tłoczonej stali o średnicy 75mm - 1 antystatyczne i 3 nieantystatyczne

Wymiary półek:
Mała: 450 x 450mm
Średnia: 600 x 450mm
Duża: 750 x 450mm
XL: 900 x 450mm

Modele z szufladą:
 • dostępne w dwóch rozmiarach: mały 300 x 400mm oraz duży 600 x 400mm
 • każda szuflada jest dostarczana z koszem modułowym o głębokości 100mm
 • wspornik kosza oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej
 • front szuflady wykonany z laminatu
 • szuflady nie są zamykane
 • szuflady montowane fabrycznie - muszą być zamawiane w tym samym czasie co wózek
 • szuflada może być umieszczona tylko na jednym poziomie

Dostępne modele podstawowe:
Model Opis Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [mm] Waga [kg]
DTSR/450 dwie małe płaskie półki 470 x 470 x 890 11,5
DTSR/600 dwie średnie płaskie półki 620 x 470 x 890 16
DTSR/750 dwie duże płaskie półki 770 x 470 x 890 18
DTSR/900 dwie XL płaskie półki 920 x 470 x 890 20
DTSR/450/SR dwie małe półki, z zagiętymi do góry krawędziami 470 x 470 x 890 11,5
DTSR/600/SR dwie średnie półki, z zagiętymi do góry krawędziami 620 x 470 x 890 16
DTSR/750/SR dwie duże półki, z zagiętymi do góry krawędziami 770 x 470 x 890 18
DTSR/900/SR dwie XL półki, z zagiętymi do góry krawędziami 920 x 470 x 890 20

Dostępne akcesoria - modele podstawowe:
Zdjęcie Opis
Drążek i uchwyt do infuzji
Drążek infuzyjny z dwoma hakami i wspornikiem (długość drążka 1160mm). Mocowanie do górnej poręczy. Maksymalne obciążenie haków 2 kg.
Wymiary całkowite: 238 x 104 x 1160mm
Kółka
Kółka z polimery i tłoczonej stali, antystatyczne i niebrudzące. Dostarczane jako zestaw 4 kółek. Kółka polimerowe 80mm zwiększają wysokość wózka o ok. 5mm. Kółka polimerowe 100mm zwiększają wysokość wózka o ok. 30mm. Kółka stalowe 100mm zwiększają wysokość wózka o ok. 30mm. Montowane fabrycznie.

Dostępne modele z szufladą:
Model Opis Waga [kg]
DUS/R Wózek z szufladą wyjmowaną, mały 5,1
DUL/R Wózek z szufladą wyjmowaną, duży 6,9
DUS/F Wózek z szufladą stałą, mały 4,7
DUL/F Wózek z szufladą stałą, duży 6,5

Dostępne akcesoria - modele z szufladą:
Zdjęcie Opis
Magazyn przechowywania - przegródki
Dostępne różne warianty

Magazyn przechowywania - tace i kosze
Dostępne moduły 300 x 400mm lub 600 x 400mm. Głębokość tacy 50/100mm, nośność 20kg. Głębokość kosza 100/200mm, nośność 20kg. Tace z solidną podstawą zapewniające ochronę przed wyciekającymi płynami. 
Dostępne różne warianty
Model Opis
DTSR/450 wózek z dwoma małymi płaskimi półkami
DTSR/600 wózek z dwoma średnimi płaskimi półkami
DTSR/750 wózek z dwoma dużymi, płaskimi półkami
DTSR/900 wózek z dwoma XL półkami płaskimi
DTSR/450/SR wózek z dwoma małymi półkami z zagiętymi krawędziami
DTSR/600/SR wózek z dwoma średnimi półkami z zagiętymi krawędziami
DTSR/750/SR wózek z dwoma dużymi półkami z zagiętymi krawędziami
DTSR/900/SR wózek z dwiema XL półkami z zagiętymi krawędziami
DUS/R wózek z szufladą wyjmowaną, mały
DUL/R wózek z szufladą wyjmowaną, duży
DUS/F wózek z szufladą stałą, mały
DUL/F wózek z szufladą stałą, duży

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.