PL EN

Szpitalne łóżeczko dziecięce

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • dostepne 3 opcje: łóżeczko z regulkowaną wysokością sterowane bateryjnie, łóżeczko z regulowaną wysokością, z amortyzacją gazową oraz łóżeczko ze stałą wysokością
 • modele z regulowaną wysokością posiadają pod spodem półkę
Szpitalne łóżeczko dziecięce z regulowaną wysokością, zasilane bateryjnie

 • zgodne z EN 60601-1:2006+A12:2014 Medyczne urządzenia elektryczne - Ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów
 • Kolumna teleskopowa o regulowanej wysokości (700 - 910mm), zasilana akumulatorowo za pomocą bilota
 • Dostarczany z jednym akumulatorem*
 • Posiada uchwyty po obu stronach
 • Posiada dolną szafkę ze stałą półką
 • Posiada dwie podnoszone klapy robocze (maks. udźwig 2,0kg)
 • Możliwość pochylenia łóżeczka na obu końcach o ok. 6 stopni
 • Dostarczane z przezroczystym plastikowym łóżeczkiem (PETG) i trudnopalnym materacem (maksymalny udźwig 6,0kg)
 • Polimerowe kółka hamujące 100mm
 • Posiada oznaczenie CE
*Podczas ładowania bateria mysi być wyjęta z urządzenia

Wymiary
Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [mm] 940 x 510 x 700 - 910 mm
Wymiary materaca (szer. x gł. x wys.) [mm] 635 x 330 x 75 mm
Wymiary szafki (szer. x gł. x wys.) [mm] 210 x 265 x 315 (wewnętrzna, po obu stronach kolumny)
Klapa robocza (szer. x gł.) [mm] 415 x 305 

Dostępne modele
Numer katalogowy Opis Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [m] Waga [kg]
BVC/B Szpitalne łóżeczko dziecięce sterowane bateryjnie, z ładowarką 940 x 510 x 700-910  49,5
BVB/B/NC Szpitalne łóżeczko dziecięce sterowane bateryjnie, bez ładowarki 940 x 510 x 700-910 49,5

Dostępne akcesoria
Numer katalogowy Opis Zdjęcie
2LIDE033 Dodatkowy akumulator
2LIDE037 Ładowarka do dodatkowych akumulatorów
2PLCO014 Plastikowe, przezroczyste łóżeczko
2FACO052 Trudnopalny materac




Szpitalne łóżeczko dziecięce z regulowaną wysokością i amortyzatorem gazowym
 • Regulowana wysokość za pomocą amortyzatora gazowego (710 - 1025 mm)
 • Uchwyt do pchania na obu końcach
 • Łóżeczko można przechylać na obu końcach (poziom do ok. 6 stopni)
 • Dostarczane z przezroczystym plastikowym łóżeczkiem (PETG) i trudnopalnym materacem (maks. udźwig 6,0kg)
 • Podwójne kółka 75 mm z hamulcam
 • Oznakowanie CE

Wymiary
Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [mm] 930 x 476 x 775 -1025 mm
Wymiary materaca (szer. x gł. x wys.) [mm] 635 x 330 x 75 mm

Dostępne modele
Numer katalogowy Opis Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [m] Waga [kg]
BVC/G Szpitalne łóżeczko dziecięce z amortyzacją gazową 930 x 476 x 775 20,2

Dostępne akcesoria
Numer katalogowy Opis Zdjęcie
BA903 Koszyk druciany
BA904 Podnoszona klapka
BA902 Wysuwany kodz na śmieci
2PLCO014 Plastikowe, przezroczyste łóżeczko
2FACO052 Trudnopalny materac




Szpitalne łóżeczko dziecięce o stałej wysokości
 • Dostępne z: dolną półką, dolną półką i małą szafką oraz dużą szafką
 • Łóżeczko można przechylać na obu stronach (poziom do ok. 6 stopni)
 • Posiada dwie podnoszone klapy robocze (maksymalny udźwig 2,0kg)
 • Dostarczane z przezroczystym plastikowym łóżeczkiem (PETG) i trudnopalnym materacem (max. obciążenie do 6,0 kg)
 • Tłoczone stalowe kółka 100 mm, 2 z hamulacem
 • Posiada znak CE

Wymiary
Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [mm] 950 x 500 x 912
Wymiary materaca (szer. x gł. x wys.) [mm] 635 x 330 x 75 mm
Duża półka 810 x 400 mm
Mała półka 385 x 396 mm
Mała szafka 400 x 400 x 400 x 385 mm (zewnętrzna)
Duża szafka 755 x 400 x 385 mm (zewnętrzna)
Klapa robocza 405 x 292 mm

Dostępne modele
Numer katalogowy Opis Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) [m] Waga [kg]
BCF/LS Łóżeczko szpitalne dziecięce, z niską szafką 950 x 500 x 912 20,4
BCF/FS Łóżeczko szpitalne dziecięce, z małą szafką 950 x 500 x 912 30,8
BCF/LC Łóźeczko szpitalne dziecięce, z dużą szafką 950 x 500 x 912 38

Dostępne akcesoria
Numer katalogowy Opis Zdjęcie
2PLCO014 Plastikowe, przezroczyste łóżeczko
2FACO052 Trudnopalny materac
Model Wymiary
BVC/B 940 x 510 x 700-910 mm
BVB/B/NC 940 x 510 x 700-910 mm
BVB/G 930 x 476 x 775 mm
BCF/LS 950 x 500 x 912 mm
BCF/SC 950 x 500 x 912 mm
BCF/LC 950 x 500 x 912 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.