PL EN

Odkurzacze CleanRoom

 • Odkurzacz Cleanroom CC1000D

  Odkurzacz Cleanroom CC1000D

  Producent: Vervo

  Nr kat.:

  Moc: 1 kW

  sprawdź
 • Odkurzacz Cleanroom CC1100WD

  Odkurzacz Cleanroom CC1100WD

  Producent: Vervo

  Nr kat.:

  Moc: 1,1 kW

  sprawdź

Odkurzacze Cleanroom to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do czyszczenia pomieszczeń o wysokim stopniu czystości, zwanych cleanroom, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu i badań, takich jak produkcja półprzewodników, biotechnologia, farmacja czy kosmonautyka. Oto kilka kluczowych cech i korzyści związanych z odkurzaczami Cleanroom:

 1. Filtracja HEPA/ULPA: Wielostopniowe systemy filtracji, w tym filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air) i ULPA (Ultra Low Penetration Air), są zdolne do wyłapywania cząstek o wielkości nawet 0,1 mikrona, zapewniając niezrównaną czystość powietrza wydmuchiwanego.

 2. Konstrukcja Antystatyczna: Odkurzacze są często wykonane z materiałów antystatycznych, zapobiegając gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego, który mógłby zaszkodzić delikatnym komponentom elektronicznym.

 3. Niepylące Materiały: Materiały używane do produkcji tych odkurzaczy są specjalnie zaprojektowane tak, aby minimalizować emisję własnych cząstek podczas pracy.

 4. Ergonomiczna Konstrukcja: Pomimo specjalistycznego zastosowania, wiele modeli jest zaprojektowanych tak, aby były łatwe w obsłudze, z wygodnymi rączkami, lekkimi ramami i prostymi w obsłudze elementami sterującymi.

 5. Możliwość Mokrego Czyszczenia: Niektóre modele umożliwiają mokre czyszczenie, co jest niezbędne w niektórych zastosowaniach, gdzie wymagane jest usuwanie ciekłych zanieczyszczeń.

 6. Cichy Tryb Pracy: Biorąc pod uwagę, że wiele pomieszczeń cleanroom wymaga skupienia i precyzji, odkurzacze Cleanroom są często zaprojektowane tak, aby działać możliwie cicho.

 7. Zgodność z Normami: Odkurzacze Cleanroom są zgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi czystości, zapewniając spokój ducha dla użytkowników i gwarancję jakości.

Dzięki powyższym cechom, odkurzacze Cleanroom są nieocenionym narzędziem dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższych standardów czystości w swoich środowiskach pracy. Oferują one nie tylko efektywne czyszczenie, ale także pewność, że czyszczenie jest dokładne, a cząstki i zanieczyszczenia są skutecznie usuwane.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.