PL EN

Odkurzacz Cleanroom CC1100WD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Do suchych i mokrych powierzchni
 • Łatwy do czyszczenia i sterylizacji
 • Filtracja HEPA/ULPA na wylocie powietrza
 • Certyfikacja odkurzacza
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Odkurzacz do pracy w pomieszczeniach klasy "clean room"

Cechy charakterystyczne urządzenia
 • Kompaktowe 43x43x73cm
 • Możliwość czyszczenia w autoklawie (z wyjątkiem głowicy)
 • Zestaw pływaka do suchego/mokrego
 • Silnik jednofazowy
 • Konstrukcja „nie zbierająca” zanieczyszczeń
 • Aż do 6 stopni filtracji
 • Dostępny filtr absolutny U15
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304
 • Komponenty będące w kontakcie z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej AISI316
 • Pojemność na płyny - 40 l
 • Pojemność na suche - 25 l
 • Odpowiednie do cleanroom-ów ISO6
 • Odpowiednie do cleanroom-ów ISO4 przy zastosowaniu filtra wstępnego U15

Podciśnienie wytwarzane jest poprzez silnik z by-passem. Głowica silnika wykanana jest ze stali nierdzewnej AISI316 i wypełniona jest materiałem dźwiękochłonnym. Posiada konstrukcję kierującą powietrze wylotowe w kierunku filtra absolutnego H14, dzięki czemu nie dochodzi to wzbudzenia pyłu i zanieczyszczenia pomieszczeń typu „clean room”. Na głowicy ulokowany został wyłącznik silnika i wskaźnik podciśnienia. Odkurzacz chłodzony jest strumieniem powietrza wydechowego Downstream Cooling Air System.

Poliestrowy filtr zasadniczy umieszczony jest w komorze filtra ze stali nierdzewnej AISI 316 i posiada powierzchnię filtracji równą 3000 cm2 i wysoką wydajność (klasa M, 1 mikron). Trzy filtry H14/HEPA (Przed silnikiem, za silnikiem, powietrza wydechowego) gwarantują czystość powietrza wylotowego. Zabezpieczony pokrywą ze stali nierdzewnej AISI 316 otwór wlotowy z tej samej stali ma średnicę ø40mm i umieszczony jest pod filtrem zasadniczym, co pozwala obniżyć ryzyko zapchania.

Zebrany materiał trafia do 40 litrowego (25 litrów na płyny) polerowanego pojemnika ze stali nierdzewnej AISI 316, który umieszczony jest na kółkach umożliwiających łatwą i bezpieczną utylizację odpadów, również bezpośrednio do worków. Zbiornik umieszczony jest na wytrzymałej ramie ze stali nierdzewnej AISI 304. Poza głowicą silnika, wszystkie podzespoły ze stali nierdzewnej zostały wysterylizowane w autoklawie (do 120°C).

Dane techniczne CC1000D
Moc [kW] 1,1
Zasilanie [Volt/Hz] 230/ 50 ~1
Maks. podciśnienie [mm H2O] 2500
Maks. przepływ powietrza [m
3/h]
180
Wlot ssący [mm] 40
Poj. zbiornika susze [lt] 40
Poj. zbiornika mokre [lt] 25
Poziom hałasu [dB(A)] 70
Wymiary [cm] 43 x 43 x 73h
Waga [kg] 27
Filtr Workowy, Poliester, Klasa M
Pow. / Śr. filtra [cm2
/mm]
3000 / 360
Model Moc
CC1000D 1,1 kW

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.