PL EN

Odkurzacz Cleanroom CC1000D

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Odpowiedni do pyłów
 • Łatwy do czyszczenia i sterylizacji
 • Filtracja HEPA/ULPA na wylocie powietrza
 • Certyfikacja odkurzacza
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Odkurzacz do pracy w pomieszczeniach klasy "clean room"

Cechy charakterystyczne urządzenia
 • Kompaktowe 36x33x51cm
 • Możliwość czyszczenia w autoklawie (z wyjątkiem głowicy)
 • Bezpieczny worek z pokrywą ochronną
 • Jednofazowy silnik przepływowy
 • Konstrukcja „nie zbierająca” zanieczyszczeń
 • Aż do 4 stopni filtracji
 • Dostępny filtr absolutny U15
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304
 • Komponenty będące w kontakcie z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej AISI316
 • Pojemność - 5 l
 • Odpowiednie do cleanroom-ów ISO4
Podciśnienie w urządzeniu wytwarzane jest poprzez pojedynczy silnik z chłodzeniem bezpośrednim dzięki zastososowaniu powietrza kierowanego na uzwojenia silnika za pomocą dmuchawy. Głowica silnika wykonana została ze stali nierdzewnej AISI304 i  wypełniona jest specjalnym materiałem dźwiękochłonnym. Posiada konstrukcję kierującą podmuch powietrza wylotowego w stronę filtra absolutnego H14, dzięki czemu nie wzbudza się pył i obecne zanieczyszczenia pomieszczeń typu „clean room”. Na głowicy odkurzacza znajduje się wyłącznik a także wskaźnik podciśnienia.

Poliestrowy filtr zasadniczy znajduje się w komorze filtra wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316 i posiada specjalną powierzchnię filtracji równą 2000 cm2 oraz wysoką wydajność (klasa M, 1 mikron). Dwa filtry H14/HEPA ulokowane przed oraz za silnikiem gwarantują czystość powietrza wylotowego. Otwór wlotowy wykoanany został ze stali nierdzewnej AISI 316 o średnicy ø38mm i znajduje się pod filtrem zasadniczym, co umożliwia redukcję ryzyka zapchania.

Zebrany materiał składowany jest w 5 litrowym polerowanym pojemniu ze stali nierdzewnej AISI 316, który umieszczony jest na kółkach umożliwiających prostą i bezpieczną utylizację odpadów, także bezpośrednio do worków. Zbiornik gromadzący odpady umieszczony jest na wytrzymałej ramie ze stali nierdzewnej AISI 304. Poza głowicą silnika, wszystkie podzespoły ze stali nierdzewnej są wysterylizowane w autoklawie (do 120°C).

Dane techniczne CC1000D
Moc [kW] 1
Zasilanie [Volt/Hz] 230/ 50 ~1
Maks. podciśnienie [mm H2O] 2900
Maks. przepływ powietrza [m
3/h]
175
Wlot ssący [mm] 40
Poj. zbiornika [it] 5
Poziom hałasu [dB(A)] 70
Wymiary [cm] 36 x 33 x 51h
Waga [kg] 20
Filtr Workowy, Poliester, Klasa M
Pow. / Śr. filtra [cm2
/mm]
2000 / 280
Model Moc
CC1000D 1 kW

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.