PL EN

Blaty laboratoryjne

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka odporność chemiczna
 • Dobra odporność mechaniczna
 • Wykorzystywana w laboratoriach chemicznych, analitycznych, mikrobiologicznych

Blaty robocze do laboratorium to integralny i nieodłączny element stołów laboratoryjnych. Wybór materiału, z którego jest wykonany powinien zostać dostosowany do planowanego przeznaczenia i substancji używanych w laboratorium. Trwałość i przydatność mebla uzależniona jest od odporności zastosowanego blatu na obciążenia, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz substancje chemiczne. 

Ceramika monolityczna

 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • blaty polecane do pracy ze stężonymi odczynnikami
 • bardzo dobra odporność mechaniczna i na zarysowania
 • bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
 • jedyną substancją, na którą  blat jest nieodporny to HF
 • występują w wersji bez podwyższonego obrzeża lub ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym
 • zastosowanie w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych

Żywica fenolowa

 • dobra odporność chemiczna na kwasy i zasady
 • dobra odporność mechaniczna
 • bardzo dobra odporność na wilgoć
 • występują w wersji z obrzeżem prostym lub podniesionym
 • zastosowanie w laboratoriach analitycznych i chemicznych

Konglomerat kwarcowo-granitowy

 • dobra odporność chemiczna na kwasy i zasady
 • dobra odporność mechaniczna
 • dobra odporność na ścieranie oraz zarysowania
 • występują w wersji z obrzeżem prostym lub podniesionym
 • zastosowanie w laboratoriach analitycznych i chemicznych

Żywica epoksydowa

 • dobra odporność chemiczna na kwasy i zasady
 • bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury
 • występują w wersji z obrzeżem prostym lub podwyższonym
 • zastosowanie w laboratoriach chemicznych, analitycznych

Polipropylen

 • bardzo dobra odporność chemiczna 
 • dobra odporność mechaniczna
 • bardzo dobra odporność na wilgoć
 • łatwy w utrzymaniu czystości
 • występuje w wersji z obrzeżem prostym lub podniesionym
 • zastosowanie w laboratoriach chemicznych, szkolnych

Szkło

 • dobra odporność chemiczna na kwasy i zasady
 • występują ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem
 • nowoczesny design 
 • zastosowanie w laboratoriach chemicznych, analitycznych

Laminat postforming

 • dobra odporność mechaniczna
 • bogata paleta kolorystyczna
 • korzystna cena
 • zastosowanie w laboratoriach analitycznych i szkolnych
Model Opis Inne
Ceramika monolityczna Odporność na promieniowanie UV Laboratoria chemiczne, mikrobiologiczne
Żywica fenolowa Dobra odporność mechaniczna Laboratoria analityczne i chemiczne
Konglomerat kwarcowo- granitowy Dobra odporność na ścieranie oraz zarysowanie Laboratoria analityczne i chemiczne
Żywica epoksydowa Dobra odporność na wysokie i niskie temperatury Laboratoria chemiczne, analityczne
Polipropylen Bardzo dobra odporność na wilgoć Laboratoria szkolne, analityczne
Szkło Duża odporność na kwasy i zasady Laboratoria chemiczne, analityczne
Laminat postforming Dobra odporność mechaniczna Laboratoria analityczne, szkolne

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.