PL EN

Mikrowirówka FRONTIER 5000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Obsługują mikroprobówki
  • Intuicyjne sterowanie
  • Mały rozmiar

Niezawodne mikrowirówki stołowe idealne do zastosowań laboratoryjnych wymagających dużych prędkości

Mikrowirówki Frontier™
 zapewniają szybkie i sprawne działanie w wielu zastosowaniach laboratoryjnych, takich jak  przygotowanie DNA/RNA czy ultrafiltracja. Prowadzenie badań nad próbkami niebezpiecznymi umożliwia rotor z barierą biologiczną. Mikrowirówki Frontier™ posiadają intuicyjny interfejs, dzięki któremu wszystkie parametry są natychmiast dostępne w celu regulacji oraz obserwacji. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zaoszczędzić  przestrzeń w  laboratorium.


Cechy urządzenia:

  • Bariera mikrobiologiczna - Mikrowirówki oferują rotor na mikroprobówki o poj. 1,5/2 ml z opcją bariery biologicznej. Opcjonalne rotory obsługują mikroprobówki o poj. 5 ml, spin columns, paski PCR i kapilary badań hematokrytu
  • Prosta i łatwa obsługa - Zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze, mikrowirówki Frontier™ oferują wygodne sterowanie za pomocą intuicyjnego interfejsu, który pozwala na szybką obsługę — nawet w rękawicach
  • Oszczędność miejsca - Funkcjonalna mikrowirówka Frontier™ dzięki niewielkim rozmiarom pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na stole laboratoryjnym

Dane techniczne:

Model FC 5313 FC5513+R01 230V FC 5515R FC 5515
Maksymalna prędkość [rpm]  200 - 13 500 200 - 13 500  200 - 15 200  200 - 15 200
Względna siła odśrodkowa max. [rcf] 17317 × g; 17317 x g 21953 × g 21953 × g
Maksymalna pojemność 24 × 1,5/2,0 ml 24 x 1,5 / 2,0 ml 44 × 1,5/2,0 ml; 12 × 5 ml 44 × 1,5/2,0 ml; 12 × 5 ml
Chłodzenie Chłodzenie powietrzem od -20° do 40°C, Przyrosty o 1°C Chłodzenie powietrzem
Czas pracy Short Spin, od 10 sek. do 99 godz. 59 min 59 sek. lub w trybie ciągłym od 10 sek. do 99 godz. 99 min 59 sek.
lub w trybie ciągłym
od 10 sek. do 99 godz. 99 min 59 sek.
lub w trybie ciągłym
Poziom hałasu  [dB(A)]
[w zależności od wirnika]
≤ 60 ≤60±2 ≤ 57 + 2 ≤ 60 + 2
Pamięci programów   99
Liczba zgodnych wirników 3 - Wirnik hematokrytu, 24 × kapilary;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml;  ;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z zamkiem wielokrotnego użytku 3 - Wirnik hematokrytu, 24 × kapilary;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml; (w zestawie)  ;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z zamkiem wielokrotnego użytku 7- Kątowy 30 x 1,5 ml / 2,0 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 44 x 1,5 ml / 2,0 ml;  Wirnik hematokrytu, 24 × kapilary;  Kątowy 12 x 5 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 4 x 8 Umieścić paski PCR 7 - Kątowy 30 x 1,5 ml / 2,0 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 44 x 1,5 ml / 2,0 ml;  Wirnik hematokrytu, 24 × kapilary;  Kątowy 12 x 5 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml;  Kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z   zamkiem wielokrotnego użytku;  Kątowy 4 x 8 Umieścić paski PCR
Poziom rozpędzania / hamowania 10
Wymiary
[S × G × W]
277 × 356 × 236 277 × 356 × 236 287 × 561 × 292 287 × 393 × 292
Wyświetlacz    Podświetlany LCD,  2 linie
Nr katalogowy 30393187 30370691 30130868 30130866
Model Zakres prędkości [rpm]
FC5513 200–13500
FC5513+R01 200-13500
FC5515R 200–15200
FC5515 200–15200

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.