PL EN

Wirówka MPW seria M

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Rejestrowanie parametrów wirowania
 • Duży wyświetlacz LCD
 • Efektywny system wentylacji
 • Regulacja prędkości, RCF
 • Tryb pracy ciągłej HOLD
 • Bezobsługowy układ programowania
 • Automatyczna identyfikacja wirnika
Wirówki MPW serii M dzięki szerokiej gamie wyposażenia (wirniki kątowe i horyzontalne) umożliwia wykonywanie rutynowych badań: pełna morfologia, biochemia, koagulogia, mocze, hematokryt, parazytologia, hematologia, diagnostyka nowotworów (CYTO), badanie nasienia i inne.

Cechy urządzeń M-UNIVERSAL, M-DIAGNOSTIC, M-SCIENCE, M-BASIC:
 • Nowoczesny wygląd
 • Niski poziom hałasu
 • Bezobsługowy układ programowania
 • Duży wyświetlacz graficzny LCD
 • 2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy
 • 10 języków menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, RF, SE, CZ)
 • alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy
 • 100 programów użytkowania
 • 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
 • regulacja prędkości lub RCF
 • zliczenie czasu od naciśnięcia klawisza start lub osiągnięcia zadanej prędkości
 • zliczanie czasu rosnąco lub malejąco
 • tryb pracy ciągłej HOLD
 • zmiana parametrów podczas wirowania
 • automatyczna identyfikacja wirnika
 • automatyczne otwieranie pokrywy
 • rejestrowanie paremetrów wirowania (przez złącze USB) - tylko M-UNIVERSAL
 • blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
 • efektywny system wentylacji
 • 300 x 367 x 455mm [HxWxD], 572mm wys. z otwartą pokrywą
 • waga 22, 23 kg

Dane techniczne:

Model M-BASIC M-SCIENCE M-DIAGNOSTIC M-UNIVERSAL
Max obroty/min [rpm] 4000 18000  6 000 18000
RCF [x g] 2469 24270 4830 24270
Pojemność [ml] 8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP 100  500 (12 kart żelowych, 4 x CYTO) 500 (24 kapilary 75 mm)
Wymiary HxWxD [mm] 300 x 365 x 450 300 x 367 x 455
Waga [kg] 21 22
Czas pracy 1 ÷ 99min (krok 1min), ∞ (HOLD) 1s ÷ 99h 59min 59s + ∞, krok 1s
Moc [W] 120 220 190 220
Zasilanie 230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz
Cechy Nowoczesny układ programowania, bezobsługowy silnik indukcyjny, szeroki zakres dostępnych wirników
Bezpieczeństwo Blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy
Model Pojemność Moc
M-BASIC C 120 W
M-SCIENCE 100 ml 220 W
MPW M-DIAGNOSTIC 500 ml, 12 kart żelowych 190 W
M-UNIVERSAL 500 ml, 24 kapilary 220 W

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.