PL EN

Wirówki MPW seria 260/352/380

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
 • Nowoczesny układ programowania
 • Funkcja opóźnionego startu
 • 99 programów użytkownika
 • Regulacja RPM/RCF
 • Bezobsługowy silnik indukcyjny
 • 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
 • Rejestrowanie parametrów wirowania

Wirówka MPW 260, 352, 380

Rodzina wysokowydajnych, uniwersalnych, stołowych wirówek laboratoryjnych średniej wydajności. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach  medycznych, naukowych i przemysłowych, biochemicznych, weterynaryjnych i innych. Wirówki zapewniają najwyższą wydajność oraz wysokie parametry i precyzję procesu wirowania. Szeroki zakres dostępnych wirników i innych elementów wyposażenia zapewnia uniwersalność zastosowań oraz wysoką precyzję procesu wirowania.Zabezpieczenia:

 • czujnik niewyważenia
 • blokada pokrywy podczas wirowania
 • blokada startu przy otwartej pokrywie
 • awaryjne otwieranie pokrywy
 • zabezpieczenie termiczne silnika

 

Produkty zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

Model MPW-260 MPW-351e MPW-352 MPW-380
Max obroty/min [rpm]  18 000  4 500 18000 18000
RCF [x g] 24270 3600 24270 31876
Pojemność [ml] 500 (24 kapilary) 800 1000 3000
Wymiary HxWxD [mm] 315 x 365 x 495 380 x 430 x 540 380 x 443 x 545 455 x 515 x 650
Waga [kg] 22.5 40.3 41.8 74
Czas pracy 1s ÷ 99h 59min 59s + ∞, krok 1s 1 ÷ 99 min 1s ÷ 99h 59min 59s + ∞, krok 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, krok 1s
Moc [W] 250 360 600 800
Zasilanie 230V, 100V, 110V, 120V, 127V 50/60Hz
Cechy Nowoczesny układ programowania, bezobsługowy silnik indukcyjny, szeroki zakres dostępnych wirników
Bezpieczeństwo Sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy

Model Pojemność
MPW-260 500 ml
MPW-351e 800 ml
MPW-352 1000 ml
MPW-380 3000 ml

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.