PL EN

Wirówka FRONTIER 5000 MULTI

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Cichy silnik bezszczotkowy
  • Niewielki rozmiar
  • Łatwy montaż
  • Wyświetlacz LCD

Wirówki Frontier™ Multi są to niezawodne, kompaktowe wirówki ogólnego przeznaczenia. Standardowy rotor umożliwia  pracę zarówno z probówkami okrągłodennymi, jak i stożkowym (w tym probówkami z  krwią), jak również można je łatwo przystosować do pracy z mniejszymi probówkami za pomocą akcesoriów dodatkowych. Zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze wirówki Multi mają intuicyjny interfejs. Ich kompaktowe wymiary pomagają zaoszczędzić cenną przestrzeń roboczą w laboratoriach. Producent oferuje trzy modele: FC5706, FC5706 + R05 z wirnikiem kątowym  w  zestawie,  oraz  model FC5707 + R05 także z  wirnikiem kątowym w zestawie.


Cechy urządzenia:
  • Wygodne sterowanie za pomocą intuicyjnego interfejsu, który pozwala na szybką obsługę nawet w rękawicach
  • Mogą pomieścić standardowe probówki 50 ml i 15 ml, w tym zwykłe probówki z krwią. W przypadku stosowania z akcesoriami rotory mogą być dostosowane nawet do pojemności 1,5 ml
  • Dzięki niewielkim rozmiarom pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole laboratoryjnym
  • Frontier™5706 to niewielka wielofunkcyjna wirówka stołowa, została skonstruowana z myślą o podstawowych procesach oddzielania cieczy
  • Frontier™5707 jest niezawodną, kompaktową wirówką ogólnego przeznaczenia o niskiej prędkości obrotowej, wirnik może pracować zarówno z probówkami z dnem okrągłym, jak i stożkowym (w tym zwykłe probówki z krwią)Dane techniczne:

Model FC5707+R05 100-230V FC5706 230V FC5706+R05 230V
Prędkość  max.  [rpm] 200 - 6800 200 - 6000 200 - 6000
Względna siła odśrodkowa max. [rcf] 4445 × g; 10 × g/zestaw 4427 x g; Przyrosty o 10 × g 4427 x g; Przyrosty o 10 × g
Pojemność max.  [ml] 8 × 15 ml RB* / 4 × 15 FA 6 x 50 6 x 50
Chłodzenie Powietrzem Powietrzem Powietrzem
Czas pracy Short Spin, od 10 sek. do 99 godz. 59 min 59 sek. lub w trybie ciągłym od 10 sek. do 99 godz. 99 min 99 sek. lub w trybie ciągłym od 10 sek. do 99 godz. 99 min 99 sek. lub w trybie ciągłym
Poziom hałasu 
[w zależności od wirnika] [dB (A)]
≤ 60 ≤ 60 +2 ≤ 60 +2
Pamięci programów   99
Liczba zgodnych wirników 1 -  Wirnik kątowy 8 x 15 ml  (w zestawie) 3 - Wirnik wychylny 6 x 5 ml;  Kątowy 12 x 15 ml;  Kątowy 6 x 50 ml 3 - Wirnik wychylny 6 x 5 ml;  Kątowy 12 x 15   ml (w zestawie) ;  Kątowy 6 x 50 ml,  
Poziom 
Rozpędzania / hamowania
10
Wymiary
[S × G × W] [mm]
277 × 356 × 236 291 × 392 × 266 291 × 392 × 266
Wyświetlacz    LCD z podświetlaniem
Nr katalogowy 30393189 30130875 30332131

*RB-dno okrągłe, FA-dno stożkowe
Model Zakres prędkości [rpm]
FC5707+R05 200–6800
FC5706 200–6000
FC5706+R05 200–6000

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.