PL EN

Wirówka laboratoryjna FRONTIER 5000 MULTI-PRO

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Duża elastyczność
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Intuicyjna obsługa
 • Solidne wykonanie
 • Wysokiej klasy trwałe podzespoły
 • Wysokie bezpieczeństwo użytkowania

Wirówki Frontier 5000 Multi-Pro są uniwersalne i nadają się do wielu różnych zastosowań badawczych, klinicznych oraz przemysłowych. Można je łączyć z wieloma wirnikami i akcesoriami, umożliwiając dostosowanie do własnych potrzeb. Dostępnych jest 7 różnych modeli o pojemności od 0,2 ml do 4 × 750 ml, oferujących wysoką szybkość przy maksymalnej pojemności, automatyczną identyfikację wirnika oraz szereg niezbędnych zabezpieczeń.


Cechy urządzenia:


 • Dostępne programy: Oddzielanie odśrodkowe, ogólne przygotowanie próbek, peletowanie komórek, oddzielanie białek, oddzielanie kwasów nukleinowych, koncentracja komórek, separacja chemiczna, diagnostyka, przygotowanie próbek środowiskowych, przetwarzanie próbek krwi
 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem
 • Przystosowane do użycia z różnymi wirnikami oraz akcesoriami
 • Komunikacja: nie dotyczy
 • Odporna na korozję komora ze stali nierdzewnej oraz pokrywa z poliwęglanu/ABS
 • Dziesięć poziomów rozpędzania i dziesięć poziomów hamowania
 • Wstępny wybór czasu trwania cyklu od 10 sek. do 99 godz. 59 min lub w trybie ciągłym
 • Sygnał dźwiękowy po zakończeniu każdego cyklu z wyborem melodii
 • Szybki spin
 • Układ chłodzący bez CFC
 • Wskazanie temperatury próbki oraz chłodzenie w stanie spoczynku (modele z chłodzeniem)

Dane techniczne:


Model FC5714 FC5718 FC5718R FC5816 FC5816R FC5916 FC5916R
Maksymalna prędkość 200 - 14000 rpm
10 rpm/set
200 - 18000 rpm
10 rpm/set
200 - 18000 rpm
10 rpm/set
200 - 15000 rpm
10 rpm/set
200 - 16000 rpm
10 rpm/set
200 - 16000 rpm
10 rpm/set
200 - 16000 rpm
10 rpm/set
Maks. względna siła odśrodkowa (RCF) 20 - 18624 x g
10 x g/set
20 - 23542 x g
10 x g/set
20 - 23542 x g
10 x g/set
20 - 21379 x g
10 x g/set
20 - 24325 x g
10 x g/set
20 - 24325 x g
10 x g/set
20 - 26331 x g
10 x g/set
Maksymalna pojemność 4 × 100 ml 4 × 100 ml 4 × 100 ml 6 × 250 ml 6 × 250 ml 4 × 750 ml 4 × 750 ml
Temp. pracy Air cool Air cool 20-40°C Air cool 20-40°C Air cool 20-40°C
Czas pracy Short Spin, od 10 sek. do 99 godz. 59 min 59 sek. lub w trybie ciągłym
Poziom hałasu (w zależności od wirnika) ≤ 63 ± 2 dB(A) ≤ 60 ± 2 dB(A) ≤ 60 ± 2 dB(A) ≤ 61 ± 2 dB(A) ≤ 63 ± 2 dB(A) ≤ 63 ± 2 dB(A) ≤ 63 ± 2 dB(A)
Liczba zgodnych wirników 9 19 19 13 13 14 14
Poziom rozpędzania/hamowania 10
Dopuszczalna energia kinetyczna 5595 Nm 16672 Nm 25111 Nm 34363 Nm 34363 Nm 60629 Nm 54458 Nm
Zasilanie AC 230 V ~ 50/60 Hz
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) 362 × 493 × 330 mm 408 × 499 × 351mm 407 × 731 × 359 mm 446 × 538 × 354 mm 723 × 538 × 354 mm 780 × 670 × 590 mm 900 × 750 × 560 mm
Pamięci programów 99
Wyświetlacz 2-liniowy, podświetlany LCD
Metoda rozpoznawania wirnika Auto
Nr katalogowy 30314810 30314812 30314814 30314816 30314818 30553036 30553101Model Zakres prędkości [rpm]
FC5714 200–14000
FC5718 200–18000
FC5718R 200–18000
FC5816 200–15000
FC5816R 200 –16000
FC5916 200-16000
FC5916R 200-16000

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.