PL EN

FRONTIER 5000 MULTI-PRO

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Duża elastyczność
  • Intuicyjna obsługa
  • Solidne wykonanie
  • Wysokie bezpieczeństwo użytkowania

Wirówki Frontier 5000 Multi-Pro nadają się praktycznie do wszystkich zastosowań badawczych, przemysłowych i klinicznych. W połączeniu z naszą ofertą wirników i akcesoriów można je dostosowywać do konkretnych zastosowań. Są dostępne w 5 modelach o pojemności od pojedynczych mikrolitrów do 6 x 250 ml oraz oferują szybkie obroty wirowania nawet dla maksymalnych objętości, system automatycznej identyfikacji wirnika i zabezpieczenia. Nasze wielofunkcyjne wirówki są niezbędnym elementem wyposażenia każdego laboratorium.

Cechy urządzenia:
• Maksymalna elastyczność
Nasze wielofunkcyjne wirówki zawierają platformę wirową wysokiej prędkości, którą można dostosować do potrzeb procesów roboczych przy użyciu wielu różnych wirników i akcesoriów.
• Intuicyjna i łatwa obsługa
Intuicyjna panel kontrolny ułatwia dostęp do konfiguracji parametrów oraz do szybkich zmian pomiędzy programami. Dostępne funkcje to między innymi automatyczne rozpoznawanie wirnika i podświetlany wyświetlacz LCD.
• Solidne wykonanie zapewnia trwałość i niezawodność
Nasze wirówki są napędzane niemiecką technologią i zawierają wysokiej klasy podzespoły, którym zawdzięczają swoją niezawodność. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków chemicznych, aby zapewnić trwałość w warunkach laboratoryjnych.
• Większe bezpieczeństwo dzięki wbudowanym zabezpieczeniom
Wirówki z serii Frontier 5000 zostały wyposażone w zabezpieczenia, w tym automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością, wykrywanie nierównowagi oraz układ autodiagnostyczny, które zapewniają ich niezawodne działanie i bezpieczeństwo operatora.

Dane techniczne FC5718R FC5816 FC5816R FC5714 FC5718 FC5916 FC5916R 
Zakres prędkości 200 rpm – 18 000 rpm 200 rpm – 15 000 rpm 200 rpm – 16 000 rpm 200 rpm – 14 000 rpm 200 rpm – 18 000 rpm 200 - 16000 rpm 200 - 16000 rpm
Maksymalna względna siła odśrodkowa 23 542 g 21 379 g 24 325 g 18 624 g 23 542 g 24325 g 26331 g
Zakres mrożenia -20 °C – 40 °C - -20 °C – 40 °C - - - -20°C – 40°C
Pamięci programów 99 99 99 99 99 99 99
Wirnik w   pakiecie Nie dotyczy
Bieg przyśpieszenia/ zwolnienia 10/10
Wymiary 359 mm x 731 mm x 407 mm 354 mm x 538 mm x 446 mm 354 mm x 538 mm x 723 mm 330 mm x 493 mm x 362 mm 351 mm x 499 mm x 408 mm 390 mm x 670 mm x 540 mm 390 mm x 670 mm x 730 mm
Blokada wieka Napęd silnikowy Napęd silnikowy Napęd silnikowy Mechaniczne Napęd silnikowy Napęd silnikowy Napęd silnikowy

Model Zakres prędkości [rpm] Opcje Opis
FC5718R 200 rpm – 18 000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa - 23 542 g Zakres mrożenia: -20 °C – 40 °C
FC5816 200 rpm – 15 000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa - 21 379 g Zakres mrożenia -
FC5816R 200 rpm – 16 000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa - 24 325 g Zakres mrożenia: -20 °C – 40 °C
FC5714 200 rpm – 14 000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa: 18 624 g Zakres mrożenia -
FC5718 200 rpm – 18 000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa: 23 542 g Zakres mrożenia -
FC5916 200 - 16000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa: 24325 g zakres mrożenia -
FC5916R 200 - 16000 rpm Maksymalna względna siła odśrodkowa: 24325 g Zakres mrożenia: -20 °C – 40 °C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.