PL EN

Panel kontrolny xPRO i standard

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Panel kontrolny xPRO zastosowany w chłodziarkach do krwi EVERmed

Panel kontrolny xPRO zastosowany w chłodziarkach do krwi EVERmed


 • Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5 o wysokiej rozdzielczości pokazujący stan pracy urządzenia
 • Bateria zapasowa z automatycznym ładowaniem, zapewniająca autonomię pracy sterownika w przypadku zaniku zasilania
 • Czujniki Pt1000
 • Nowy, intuicyjny interfejs EEN (EVERmed Easy Navigation) do łatwego przeglądania menu
 • Pełne możliwości personalizacji funkcji i ustawień według potrzeb
 • Dwupoziomowy bezpieczny dostęp, z indywidualnymi i konfigurowalnymi kodami PIN dla menu i przycisków ON/OFF
 • Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C
 • Automatyczne urządzenia testujące alarmy temperatury i status funkcjonowania
 • Wizualny i dźwiękowy alarm (wysokiej i niskiej temperatury, uchylonych drzwi, braku zasilania, awarii czujników, rozładowanej baterii, zabrudzonego skraplacza)
 • Możliwość wyciszania alarmów akustycznych
 • Wykres temperatury w czasie rzeczywistym, z możliwościami przeglądania ostatnich 52 godzin pracy
 • Wewnętrzny kalendarz i zegar ułatwiające śledzenie alarmów
 • Pamięć wewnętrzna dla ostatnich 30 stanów alarmowych z wyraźnymi wskazaniami typu alarmu, czasu trwania oraz osiągniętych wysokich lub niskich temperatur (jeśli dotyczy)
 • Historia otwarć drzwi z ostatnich 30 dni
 • Styk NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania
 • Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika oraz portu USB

Standardowy panel kontrolny:

 • Szeroki, podświetlany wyświetlacz LED pokazujący temperaturę wewnętrzną
 • Przyciski dotykowe
 • Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C
 • Podświetlone ikony pokazujące status funkcjonowania
 • Wizualny i dźwiękowy alarm: wysokiej i niskiej temperatury, uchylonych drzwi, zaniku zasilania, awarii czujników
 • Blokada przycisków bezpieczeństwa z ręczną aktywacją
 • Wewnętrzny kalendarz i zegar ułatwiające śledzenie alarmów
 • Pamięć wewnętrzna dla ostatnich 10 alarmów
 • Styk NO / NC do zdalnej sygnalizacji alarmów

Porównanie xPRO i standard


  Panel kontrolny standard Panel kontrolny xPRO
Działanie mikroprocesora TAK
Cyfrowy wyświetlacz TAK
Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C
Wskazanie temperatury °F/°C TAK
Wyświetlacz alfanumeryczny LED TAK (4-cyfry) -
Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT - TAK
Wskazanie wyświetlacza w różnych językach - TAK (3 języki: włoski, angielski, francuski)
Bateria zapasowa z automatycznym ładowaniem - TAK
Przyciski dotykowe TAK -
Przyciski pojemnościowe - TAK
Blokada klawiatury TAK (ręczna) TAK ( automatyczna, programowalna)
Włącznik/wyłącznik chroniony hasłem - TAK (programowalny)
Wykres temperatury na wyświetlaczu - TAK
Alarm dźwiękowy i wizualny
- wysokiej i niskiej temperatury TAK TAK (programowalny)
- uchylonych drzwi (akustyczny z opóźnieniem) TAK TAK (programowalny)
- braku zasilania TAK (po powrocie zasilania sieciowego) TAK
- parownika TAK
- awarii czujnika TAK
- zabrudzony skraplacz - TAK
- rozładowania baterii - TAK
- koniec czasu rozmrażania - TAK
Alarm dźwiękowy z funkcją wyciszania i automatycznym powrotem - TAK (programowalny)
Ustawianie granicy alarmu niskiej i wysokiej temperatury TAK
Urządzenie testowe - TAK
Testowanie alarmu wysokiej i niskiej temperatury - TAK
Regulacja wentylacji wewnętrznej (jeśli dotyczy) TAK
Wewnętrzny kalendarz i zegar TAK
Przycisk oświetlania TAK
Automatyczne odszranianie TAK
Ręczne uruchomienie odszraniania TAK
Regulowane interwały odszraniania TAK
Pamięć dziennika alarmów TAK (10 stanów alarmowych) TAK (30 stanów alarmowych)
Pamięć dziennika otwarcia drzwi - TAK (ostanie 50 dni)
Pamięć dziennika odszraniania - TAK (ostanie 16 rozmrażań)
Czujniki Pt1000 - TAK
Czujniki Ntc TAK  
Kalibracja temperatury TAK
Styk NO/NC TAK
Menu serwisowe chronione hasłem TAK
Akcesoria dostępne opcjonalnie
Port USB - TAK
Dodatkowy czujnik - TAK

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.