PL EN

Kompaktowe

 • Seria LKUv

  Seria LKUv

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Pojemność: 141 l, 152 l

  Wymiary: 820 x 600 x 615 [WxSxG], 820 x 597 x 615 [WxSxG]

  sprawdź
 • Seria LSFSR

  Seria LSFSR

  Producent: Lec Medical

  Nr kat.:

  Pojemność: 47/30 l, 82/67 l, 107/103 l , 158/154 l

  Wymiary: 565x480x505 mm, 540x502x660 mm, 830x495x620 mm, 850x595x642 mm

  sprawdź
 • BioCompact I / II

  BioCompact I / II

  Producent: Gram Bioline

  Nr kat.:

  Pojemność: 125 L

  Wymiary: 801/1001 x 595 x 640 [WxSxG]

  sprawdź
 • Liebherr LKexv

  Liebherr LKexv

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Wymiary: 600/600/860 mm, 597/615/820 mm

  Zużycie energii: 328 kWh , 315 kWh

  sprawdź
 • Liebherr MKUv

  Liebherr MKUv

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Pojemność: 141 l

  Drzwi: Pełne, Szkło

  sprawdź
 • EVERmed LR

  EVERmed LR

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Panel kontrolny standardowy, Panel kontrolny X Pro

  sprawdź

Kompaktowe chłodziarki laboratoryjne umożliwiają bezpieczne przechowywanie produktów wrażliwych na zmiany temperatur zajmując przy tym niewiele miejsca. Najczęściej są to chłodziarki podblatowe lub nablatowe o niskiej wadze. Urządzenia posiadają system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych, co zabezpiecza przed niewskazanymi wahaniami temperatury. Kompaktowe chłodziarki wyposażone są we wnętrze antyiskrowe, dzięki czemu możliwe jest magazynowanie produktów łatwopalnych oraz wybuchowych. W naszej ofercie posiadamy chłodziarki laboratoryjne najlepszych czołowych producentów takich jak: Liebherr, Lec Medical, Gram Bioline czy Evermed.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.