PL EN

Seria LSFSR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Alarmy dźwiękowe i wizualne
  • Zamek z dwoma kluczami
  • Beziskrowe wnętrze
  • Antybakteryjny uchwyt
  • Zakres temperatury od +2 do +10°C

Chłodziarki laboratoryjne firmy Lec Medical z wnętrzem antyiskrowym umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, materiałów wybuchowych i łatwopalnych. W ofercie dostępne są modele o drzwiach pełnych.

Chłodziarki wyposażone są w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia z dokładnością do 0,1°C. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych preparatów. Urządzenia posiadają przestawne drzwi dla maksymalnej wszechstronności, ograniczonej przestrzeni roboczej w laboratorium.

Standardowe wyposażenie każdej chłodziarki stanowią druciane półki oraz zamek na klucz (dwa w zestawie) zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza chłodziarki.

 

Dane techniczne
LSFSR47
LSFSR82 LSFSR107 LSFSR151

Pojemność brutto/netto, [L] 
47/30
82/67

107/103
158/154
Wymiary HxWxD [mm] 565x480x505 540x502x660 830x495x620 850x595x642
Waga [kg]
17.5

27.5
31.5 33.25
Półki 2
Drzwi Pełne

Temp. Zakres +2°C do +10°C

Czynnik Chłodniczy R600a

Typ blokady Zamek z 2 kluczami

Odszranianie Automatyczne Brak
Wyświetlacz temperatury Cyfrowy/ zewnętrzny

Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK

Czujnik otwartych drzwi TAK NIE TAK TAK
Wentylator NIE  

Model Pojemność Wymiary
LSFSR47 47/30 l 565x480x505 mm
LSFSR82 82/67 l 540x502x660 mm
LSFSR107 107/103 l 830x495x620 mm
LSFSR151 158/154 l 850x595x642 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.