PL EN

Termometry na podczerwień

 • Testo 830-T termometr bezdotykowy

  Testo 830-T termometr bezdotykowy

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -30 do +400 °C, -50 do +500 °C

  sprawdź
 • Testo 810 termometr bezdotykowy

  Testo 810 termometr bezdotykowy

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -10 do +50 °C

  sprawdź
 • Zestaw testo 830-T2

  Zestaw testo 830-T2

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -50 do +500 °C

  sprawdź
 • Zestaw testo 830-T4

  Zestaw testo 830-T4

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -50 do +500 °C

  sprawdź
 • Testo 830- T1 / T2 / T4

  Testo 830- T1 / T2 / T4

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -30 do +400 °C, od -30 do +400 °C - podczerwień / od -50 do +500 °C - typ K, od -30 do +400 °C - podczerwień / od -50 do +500 °C- TYP K

  Zakres pracy [°C]: od -20 do +50

  sprawdź
 • Testo 805i kontrolowany za pomocą smartfona

  Testo 805i kontrolowany za pomocą smartfona

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -30 do +250 °C

  sprawdź
 • Testo 826-T2 I 826-T4

  Testo 826-T2 I 826-T4

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +300 °C, OD -50 DO +230 °C - NTC / OD -50 DO +300 °C - PODCZERWIEŃ

  Zakres pracy [°C]: OD -50 DO +300

  sprawdź
 • Testo 831 termometr z 2-punktowym celownikiem laserowym

  Testo 831 termometr z 2-punktowym celownikiem laserowym

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -30 do +210 °C

  sprawdź
 • Testo 104 IR bezdotykowy termometr

  Testo 104 IR bezdotykowy termometr

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -30 DO +250°C - PODCZERIWEŃ

  Waga: 198 g

  sprawdź
 • Testo 805 bezdotykowy termometr

  Testo 805 bezdotykowy termometr

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -25 do +250 °C

  Zakres pracy [°C]: od 0 do +50

  sprawdź
 • Pirometr bezdotykowy testo 835 T1 i T2

  Pirometr bezdotykowy testo 835 T1 i T2

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -30 do +600 °C - podczerwień / od -50 do +600 °C- typ K, od -10 do +1500 °C - podczerwień / od -10 do +1000 °C - typ K

  Zakres pracy [°C]: od -20 do +50

  sprawdź

Termometry na podczerwień oferowane przez nasza firmę wyposażone są w niezawodny celownik laserowy. Alarm dźwiękowy może informować o zakończeniu wykonywania pomiaru lub o przekroczeniu granicznych, zapisanych w pamięci urządzenia wartości. Termometry na podczerwień umożliwiają dokładny pomiar temperatury badanych powierzchni w krótkim czasie bez koniczności dotykania danej powierzchni – działają bezdotykowo. Dzięki zastosowaniu licznych innowacyjnych technologii, wysokiej dokładności pomiaru oraz zaawansowanej optyce termometry na podczerwień świetnie sprawdza się przy precyzyjnych pomiarach temperatury powierzchni m.in. w szerokich zastosowaniach w budowlance oraz w licznych gałęziach przemysłu. Urządzenia oferowane przez naszą firmę posiadają wbudowane nowoczesne procesory o wysokiej rozdzielczości charakteryzujące się precyzyjnym pomiarem temperatury z dużą dokładnością i precyzją. W sprzedaży posiadamy termometry na podczerwień z 1-punktowym oraz z 2-punktowym celownikiem laserowym.  Niektóre modele dodatkowo wyposażone są w sensor NTC, dzięki któremu można z łatwością szybko i precyzyjnie porównać temperaturę powietrza z temperaturą wentylatora, wentylacji bądź okna, co jest bardzo przydatne w przemyśle budowlanym. Urządzenia ofertowane przez nas posiadają ergonomiczny kształt, który ułatwia wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów. Zaprogramowane przez użytkownika wartości min/max pomogą z łatwością kontrolować każde przekroczenie wartości alarmowych, a alarm wizualny i akustyczny uruchomi się w przypadku ich przekroczenia. Niektóre z oferowanych urządzeń pozwalają na samodzielne wprowadzenia do pamięci urządzenia wartości współczynnika emisyjności z zakresu: 0,1-1 co pomaga zapobiegać błędom pomiarowym uzależnionym od struktury badanego materiału. Niektóre z oferowanych urządzeń współdziałają ze współpracą ze smartfonem lub tabletem. Obszar pomiarowy precyzyjnie jest zaznaczany za pomocą celownika laserowego z wieloma punktami, co zapewnia dużą precyzję wykonywania danego pomiaru. Za pomocą aplikacji mobilnej, użytkownik ma możliwość w wygodny sposób odczytać zmierzone wartości. Aplikacja może również wykorzystać aparat fotograficzny i w raporcie pomiarowym zawrzeć wykonane fotografie. Zdjęcie wskazuje obiekt, którego dotyczy pomiar  oraz wskazane zostanie dokładne miejsce pomiaru dzięki wielopunktowemu celownikowi laserowemu, co znacząco wpływa na wiarygodność tak wykonanych pomiarów temperatury w oficjalnych raportach. Zapraszamy do zapoznania się z szerokim asortymentem termometrów na podczerwień oferowanych przez nasza firmę.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.