PL EN

Testo 826-T2 I 826-T4

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Optyka 6:1 dla szybkich i dokładnych pomiarów
  • 1-punktowy celownik laserowy
  • Zintegrowana sonda penetracyjna
  • Funkcja HOLD
  • Wyświetlanie wartości maks./min.
  • Bezstykowy pomiar temperatury powierzchni
Miernik laboratoryjny Testo 826-T2 posiada celownik laserowy i alarm dźwiękowy, który sygnalizuje przekroczenie wartości granicznych. Dzięki zastosowaniu bezstykowego pomiaru temperatury powierzchni jest to idealne rozwiązanie dla branży spożywczej. 

Miernik laboratoryjny Testo 826-T4 to termometr 2 w 1 z celownikiem laserowym oraz alarmem. Posiada laserowy celownik. Oprócz pomiaru temperatury bezkontaktowej możliwe jest również zmierzenie jej kontaktowo – przy pomocy sondy.

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

NR KATALOGOWY

0563 8282

0563 8284

MODEL

Testo 826 - T2

Testo 826 - T4

POMIAR TEMPERATURY - NTC

ZAKRES POMIAROWY [°C]

--

OD -50 DO +230

DOKŁADNOŚĆ [°C]

--

± 0,5 (OD -20 DO +99,9)

± 1 / 1 % MIERZONEJ WARTOŚĆ (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

--

0,1

SZYBKOŚĆ POMIARU [s]

1,25

POMIAR TEMPERATURY - PODCZERWIEŃ

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD – 50 DO +300

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 1,5 (OD -20 DO +100)

± 2 / 2% MIERZONEJ WARTOŚCI (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

SZYBKOŚĆ POMIARU [s]

0,5

DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

80

WYMIARY [mm]

148 x 34,4 x 19

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -20 DO +50

STANDARDY

EN 13485

DŁUGOŚĆ PRÓBNIKA [mm]

--

55

TYP BATERII

2 x AAA MIKRO BATERIA

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

20

WYŚWIETLACZ

LCD

ROZMIAR WYŚWIETLACZA

1-LINIOWY WYŚWIETLACZ

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -40 DO +70Model Zakres pomiarowy Zakres pracy [oC] Inne
Testo 826 - T2 OD -50 DO +300 °C OD -50 DO +300 POMIAR PODCZERWIENIĄ
Testo 826 - T4 OD -50 DO +230 °C - NTC / OD -50 DO +300 °C - PODCZERWIEŃ OD -50 DO +300 POMIAR PODCZERWIENIĄ ORAZ SONDĄ

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.