PL EN

Testo 830- T1 / T2 / T4

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres pomiarowy IR: -30 do +400°
 • Możliwość podłączenia zewnętrznych termopar typu K - Testo 830-T2 oraz Testo 830-T4
 • Regulowana emisyjność: od 0,1 do 1

Testo 830-T1 jest termometrem bezdotykowym, cechuje go:

 • Zakres pomiarowy: od -30 do +400°C

 • Optyka 10:1

 • Jednopunktowy celownik laserowy

 • Regulowana emisyjność: od 0,1 do 1

 

Pirometr Testo 803 – T1 zapewnia precyzyjny pomiar temperatury powierzchni. Nadaje się do zastosowań zarówno w sektorze budowlanym jak i w sektorze przemysłu. Posiada jednopunktowy celownik laserowy oraz ergonomiczny kształt, a optyka 10:1 zapewnia wysoką dokładność.

Zalety 803-T1:

 • posiada nowoczesny procesor o wysokiej rozdzielczości – dokładność pomiaru nawet do ±1,5 °C

 • pomiar nawet z dużej odległości dzięki optyce 10:1

 • jednopunktowy celownik laserowy

 • możliwość wyświetlania wartości min / max pozwala na kontrolowanie każdego przekroczenia wartości granicznych

 • alarm wizualny oraz dźwiękowy w momencie przekroczenia wartości granicznych

 • czytelny wyświetlacz

 • możliwość samodzielnego wprowadzania do pamięci urządzenia wartości współczynnika emisyjności z zakresu od 0,1 do 1 – zapobiega błędom pomiarowym uzależnionym od struktury badanego materiału


Testo 830-T2 jest termometrem bezdotykowym, cechuj go:

 • Zakres pomiarowy: od -30 do +400°C

 • Optyka 12:1

 • Dwupunktowy celownik laserowy

 • Regulowana emisyjność: od 0,1 do 1

Pirometr Testo 803-T2 posiada dwupunktowy celownik laserowy do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni oraz optykę 12:1. Możliwe jest podłączenie zewnętrznej termopary typu K.

Zalety 830-T2:

 • posiada nowoczesny procesor o wysokiej rozdzielczości – dokładność pomiaru nawet do ±1,5 °C

 • optyka 12:1 zapewnia wysoką dokładność pomiaru

 • dwupunktowy celownik laserowy

 • odświeżanie pomiaru co 0,5 sekundy

 • funkcje min / max / hold

 • możliwość podłączenia zewnętrznej termopary typu K

 • alarm wizualny i dźwiękowy – użytkownik samodzielnie może definiować próg alarmów

 • czytelny wyświetlacz


Testo 830-T4 jest termometrem bezdotykowym, cechuje go:

 • Zakres pomiarowy: od -30 do +400°C

 • możliwość podłączenia zewnętrznych termopar typu K (zakres od -50 do +500°C)

 • optyka 30:1

 • dwupunktowy celownik laserowym

Pirometr Testo 803-T4 posiada dwupunktowy celownik laserowy i możliwość podłączenia zewnętrznej sondy TC typu K. Wykorzystuje optykę 30:1.

Zalety 830-T4:

 • posiada nowoczesny procesor o wysokiej rozdzielczości – dokładność pomiaru nawet do ±1,5 °C

 • optyka 30:1 – pomiar temperatury nawet małych obiektów oraz trudnodostępnych

 • dwupunktowy celowniki

 • funkcja min / max

 • czytelny wyświetlaczDANE TECHNICZE:

DANE TECHNICZNE

NR KATALOGOWY

0560 8311

0560 8312

0560 8314

MODEL

TESTO 830-T1

TESTO 830-T2

TESTO 830-T4

POMIAR TEMPERATURY - PODCZERWIEŃ

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -30 DO +400

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 1,5 / 1,5 % MIERZONEJ WARTOŚCI (OD 0,1 DO +400)

± 2 / 2 % MIERZONEJ WARTOŚCI (OD -30 DO 0)

± 1,5 (OD -20 DO 0)

± 2 (OD -30 DO -20,1)

± 1 / 1 % MIERZONEJ WARTOŚCI (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ W PODCZERWIENI [°C]

0,1

SZYBKOŚĆ POMIARU [s]

0,5

POMIAR TEMPERATURY – TYP K

ZAKRES POMIAROWY [°C]

--

OD -50 DO +500

DOKŁADNOŚĆ [°C]

--

± 0,5 + 0,5 % MIERZONEJ WARTOŚCI

ROZDZIELCZOŚĆ W PODCZERWIENI [°C]

--

0,1

SZYBKOŚĆ POMIARU [s]

--

1,75

DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

200

WYMIARY [mm]

190 x 75 x 38

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -20 DO +50

MATERIAŁ OBUDOWY

TWORZYWO SZTUCZNE - ABS

TYP BATERII

BATERIA ALKALICZNA (9V)

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

15

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -40 DO +70


Model Zakres pomiarowy Zakres pracy [oC]
830-T1 od -30 do +400 °C od -20 do +50
830-T2 od -30 do +400 °C - podczerwień / od -50 do +500 °C - typ K od -20 do +50
830-T4 od -30 do +400 °C - podczerwień / od -50 do +500 °C- TYP K od -20 do +50

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.