PL EN

Termometry cyfrowe

 • Termometr cyfrowy seria DT

  Termometr cyfrowy seria DT

  Producent: Thermprodukt

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -50 do 270ºC

  Warunki pracy: -30 do 40ºC

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy seria ST

  Termometr cyfrowy seria ST

  Producent: Thermprodukt

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -50 do 270ºC, -50 do 250ºC

  Warunki pracy: 0 do 40ºC

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy Termik

  Termometr cyfrowy Termik

  Producent: Termoprodukt

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -30°C do 70°C

  Warunki pracy: -30°C do 70°C

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy TH

  Termometr cyfrowy TH

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [oC]: -50 - 150

  Dokładność: ± 0,5°C

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy mini

  Termometr cyfrowy mini

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +150 °C

  Waga: 135 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy wodoodporny mini

  Termometr cyfrowy wodoodporny mini

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -20 DO +230 °C

  Waga: 36 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy penetracyjny 103

  Termometr cyfrowy penetracyjny 103

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -30 DO +220°C

  Waga: 46 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy penetracyjny wodoodporny 104

  Termometr cyfrowy penetracyjny wodoodporny 104

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +250°C

  Waga: 165 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy spożywczy Testo 106

  Termometr cyfrowy spożywczy Testo 106

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +275°C

  Waga: 80 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy Testo seria 105

  Termometr cyfrowy Testo seria 105

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +275°C

  Waga: 210 g, 204 g, 1124 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy Testo 108

  Termometr cyfrowy Testo 108

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +300°C

  Waga: 210 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy Testo 110 - NTC / Pt100

  Termometr cyfrowy Testo 110 - NTC / Pt100

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -200 DO +800 - PT100 / OD -50 DO +150 - NTC

  Waga: 187 g

  sprawdź
 • Termometr cyfrowy kieszonkowy testo 905 T1 / T2

  Termometr cyfrowy kieszonkowy testo 905 T1 / T2

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -50 do +350 °C / krótkotrwale do +500°C, od -50 do +350°C / krótkotrwale do +500°C

  Opis: termometr z sondą zanurzeniową / penetracyjną

  sprawdź

Termometr cyfrowy działa na zasadzie wpływu temperatury na właściwości elektryczne materiałów wykorzystywanych do budowy czujników. Dużym atutem dokładnych termometrów elektronicznych jest krótki czas oczekiwania na wynik pomiarów. Bateria starcza na rok użytkowania. Niektóre dostępne modele posiadają funkcję automatycznej kalibracji. Termometry cyfrowe nie tłuką się tak jak termometry szklane, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo użytkowania. Większość termometrów wyposażona jest w sondę ze stali nierdzewnej oraz w metalowy kabel. Dzięki kompaktowej budowie nasze termometry mogą mieć zastosowanie nawet w bardzo wąskich naczyniach. W naszej ofercie posiadamy termometry serii DT (DT-34), TH (TH300) ST(ST-80) i wiele innych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.