PL EN

Termometr cyfrowy Testo 110 - NTC / Pt100

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Prosty, szybki i precyzyjny pomiar temperatury przy użyciu czujnika NTC lub Pt100 (czujniki dostępne opcjonalnie)

  • Połączenie z aplikacją – szybka konfiguracja w aplikacji, historia wykresów, funkcja drugiego ekranu i pamięć danych pomiarowych

  • Zgodny z HACCP oraz EN 13485

Kompaktowy przyrząd do pomiaru temperatury Testo 110 jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru temperatury, szczególnie w sektorze spożywczym lub laboratorium.

Miernik temperatury Testo 110 posiada opcjonalnie dostępne sondy NTC lub Pt100. Cyfrowe sondy Pt100 mogą być kalibrowane bez przyrządu pomiarowego, co zapewnia płynność pracy.

Urządzenie jest zgodne z HACCP oraz EN 13845, a przy zastosowaniu opcjonalnego akcesorium jakim jest futerał ochronny TopSafe, urządzenie staje się pyłoszczelne i wodoodporne – klasa ochrony IP65.

Dodatkowo posiada ono dedykowaną aplikację testo Smart App na smartfon i tablet, która umożliwia:

- konfigurację testo 110

- funkcję drugiego wyświetlacza

- pamięć danych pomiarowych

- wyświetlanie zmierzonych wartości (tabele i wykresy)

- dostęp do dokumentacji.

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

NR KATALOGOWY

0563 0110

POMIAR TEMPERATURY – PT100

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -200 DO +800

DOKŁADNOŚĆ [°C]

ZALEŻY OD DOKŁADNOŚCI SONDY

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

ZALEŻY OD DOKŁADNOŚCI SONDY

POMIAR TEMPERATURY – NTC

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -50 DO +150

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 0,2 (OD -20 DO +80)

± 0,3 (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

187

WYMIARY [mm]

135 x 60 x 28

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -20 DO +50

MATERIAŁ OBUDOWY

ABS + PC / TPE

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP40 / IP65 Z FUTERAŁEM TOPSAFE

TYP BATERII

3 x AA

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

100

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -20 DO +50

Model Zakres pomiarowy Waga Zakres pracy [oC]
TESTO 110 OD -200 DO +800 - PT100 / OD -50 DO +150 - NTC 187 g OD -20 DO +50

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.