PL EN

Termometr cyfrowy kieszonkowy testo 905 T1 / T2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • bardzo szybki czas reakcji
 • obrotowy wyświetlacz - ułatwia odczyt danych pomiarowych
 • wysoka dokładność pomiaru
 • małe wymiary - termometr kieszonkowy

TESTO 905-T1 – TERMOMETR Z SONDĄ ZANURZENIOWO / PENETRACYJNĄ

 • profesjonalny sensor – termopara typ K

 • wysoka dokładność

 • obrotowy wyświetlacz – łatwy odczyt danych pomiarowych

 • bardzo szybki czas reakcji

Urządzenie testo 905-T1 to termometr z sondą zanurzeniową / penetracyjną o zakresie pomiarowym od -50 do +350 °C. Krótkotrwale, przez 1 – 2 minuty można dokonać pomiarów nawet do +500 °C. - dzięki termoparze typu K. Reaguje ona szybko, zwłaszcza w wodzie lub innych substancjach płynnych. Doskonale nadaje się do zastosowań w laboratoriach i przemyśle chemicznym do pomiarów w substancjach ciekłych. Poza tym świetnie sprawdzi się również w substancjach płytkich oraz do pomiaru w przewodach wentylacyjnych (temperatura w przewodach).

Termometry testo 905-T1 są proste w obsłudze i przyjazne użytkownikowi. Wyświetlacz w czytelny sposób informuje o zmierzonych wartościach, a jego dodatkowa możliwość obrotu zapewnia wygodny odczyt.

Zakres dostawy:

 • testo 905-T1 – termometr penetracyjny

 • klips mocujący

 • baterieTESTO 905-T2 – TERMOMETR

 • termopara sprężysta, która dopasowuje się do powierzchni

 • bardzo szybki czas reakcji

 • obrotowy wyświetlacz – łatwy odczyt danych pomiarowych

 • łatwy odczyt danych pomiarowych

Urządzenie testo 905-T2 to termometr do pomiaru temperatury powierzchni, który posiada zginaną sondę – idealne dopasowanie do badanego przedmiotu. Cechuje się szybkim czasem reakcji i wysoką dokładnością.

Zakres dostawy:

 • testo 905-T2 – termometr do pomiaru powierzchni

 • klips mocujący

 • baterie


DANE TECHNICZNE

MODEL

TESTO 905-T1

TESTO 905-T2

NR KATALOGOWY

0560 9055

0560 9056

POMIAR TEMPERATURY

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -50 DO +350 / KRÓTKOTRWALE DO +500

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 1 (OD -50 DO +99,9)

± 1% MIERZONEJ WARTOŚCI (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

CZAS REAKCJI [s]

t99=10

t99=5

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

80

WYMIARY [mm]

270 x 40 x 70

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD 0 DO +40

MATERIAŁ OBUDOWY

TWORZYWO SZTUCZNE - ABS

KOLOR PRODUKTU

CZARNY

DOPUSZCZENIA

CE 2014/30/EU

CE 2004/108/EWG

DŁUGOŚĆ PRÓBNIKA [mm]

200

150

DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI PRÓBNIKA [mm]

4

40

ŚREDNICA SONDY [mm]

3

3

ŚREDNICA KOŃCÓWKI SONDY [mm]

12

TYP BATERII

3 x AAA MIKRO BATERIA

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

1000

WYŚWIETLACZ

LCD

ROZMIAR WYŚWIETLACZA

1-LINIOWY WYŚWIETLACZ

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -20 DO +70

Model Zakres pomiarowy Opis
testo 905-T1 od -50 do +350 °C / krótkotrwale do +500°C termometr z sondą zanurzeniową / penetracyjną
testo 905-T2 od -50 do +350°C / krótkotrwale do +500°C termometr

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.