PL EN

Testo 830-T termometr bezdotykowy

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres pomiarowy -30 do 400⁰C, -50 do +500 °C
  • Optyka 10:1, 12:1
  • Jednopunktowy celownik laserowy
  • Regulowana emisyjność : 0,1-1
Termometr testo 830-T to bezdotykowe urządzenie z jednopunktowym celownikiem laserowym stosowanym do precyzyjnych pomiarów temperatury badanej powierzchni. Ergonomiczny kształt, wysoka dokładność i optyka (10:1, 12:1) sprawia, iż termometr laserowy to idealne narzędzie do wykonywania bezkontaktowych pomiarów zarówno w sektorze budowlanym, jak i w przemyśle.

Zalety  testo 830-T:
-    nowoczesny procesor o wysokiej rozdzielczości i precyzyjnym pomiarem z dokładnością nawet do ±1.5°C
-    Optyka 10 :1 lub 12:1 a także procesor o wysokiej rozdzielczości umożliwia precyzyjne wyniki pomiarowe nawet z dużej odległości
-    Termometr na podczerwień z 1-punktowym lub 2-punktowym(testo 830-T2) celownikiem laserowym
-    Wartości min/max dzięki czemu można z łatwością kontrolować każde przekroczenie wartości alarmowych
-    Wizualny i akustyczny alarm w przypadku przekroczenia wartości granicznych
-    Wygodna obsługa 
-    Przejrzysty wyświetlacz 
Termometr testo 830-T posiada opcje  samodzielnego wprowadzenia do pamięci urządzenia wartości współczynnika emisyjności z zakresu: 0,1-1. Umożliwia to na zapobieganie błędom pomiarowym, które uzależnione są  od struktury badanego materiału.Dla materiałów o niskim współczynniku emisyjności zalecamy używać taśmy o stałej emisyjności (0554 0051).

Dane techniczne Testo 830-T1 Testo 830-T2

Temperatura

-30 do +400 °C

-50 do +500 °C

Dokładność

±1,5 °C lub ±1,5 % mierz.wart. (+0,1 do +400 °C)

±2 °C lub ±2 % mierz.wart. (-30 do 0 °C) (większa wartość ma zastosowanie)

±0,5 °C + 0,5 % mierz.wart.

Szybkość Pomiaru

0,5 sek.

1,75 sek.

Rozdzielczość w podczerwieni

0,1 °C

0,1 °C

Wymiary

190 x 75 x 38 mm

190 x 75 x 38 mm

Żywotność baterii

15 godz.

15 godz.

Waga

200g 200g

 
Model Temperatura [oC]
830-T1 -30 do +400 °C
830-T2 -50 do +500 °C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.