PL EN

Pirometr bezdotykowy testo 835 T1 i T2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

Testo 835 – T1 – termometr bezdotykowym

 • pomiar do 600°C na podczerwień

 • bezpieczna odległość pomiaru na podczerwień

 • wbudowana pamięć mieszcząca do 200 odczytów

 • łatwa analiza przy pomocy bezpłatnego oprogramowania

 • 4-punktowy celownik laserowy

 • optyka 50:1


Testo 835 – T2 – termometr bezdotykowy do pomiaru wysokich temperatury

 • rozszerzony zakres pomiarowy IR od -10 do +1500 °C

 • precyzyjny pomiar obiektów, które się poruszają

 • wbudowana pamięć mieszcząca 200 bloków pomiarowych

 • 4-punktowy celownik laserowy

 • optyka 50:1

 • łatwa analiza przy pomocy bezpłatnego oprogramowania

Urządzenie testo 835 T1 jest profesjonalnym pirometrem z 4-punktowym celownikiem laserowym. Zapewnia bezkontaktowe pomiary temperatury powierzchni. Optyka 50:1 zapewnia wysoki zakres pomiarowy, co z kolei pozwala na pomiar z dużej odległości. Zwiększa to bezpieczeństwo wykonywania pomiarów. Idealnie nada się do pomiaru małych lub trudno-dostępnych obiektów. Jest urządzeniem dwukanałowym, co umożliwia podłączenie zewnętrznej termopary typu K. Pozwala to na dodatkowy punktowy pomiar kontaktowy powierzchni badanej.

Zakres dostawy 835-T1:

 • testo 835-T1 z 4-punktowym celownikiem laserowym

 • oprogramowanie PC EasyClimate – do bezpłatnego pobrania

 • baterie

 • certyfikat kalibracyjny


Urządzenie testo 835 T2 pozwala na pomiar bezdotykowy wysokich temperatur – nawet do 1500 °C. Zapewnia bezpieczny pomiar rozgrzanych obiektów. Optyka 50:1 zapewnia precyzyjny pomiar, z odległości 5 m można dokonać pomiaru powierzchni o średnicy 10 cm. Posiada możliwość ustawienia współczynnika emisyjności w zależności od materiału. Posiada możliwość podłączenia zewnętrznej termopary typu K, co zapewnia dodatkowy pomiar kontaktowy. Użytkownik może skorzystać z dodatkowych funkcji min / max, możliwość określenia indywidualnych progów alarmowych, alarm akustyczny i optyczny.


Zakres dostawy 835-T2:

 • testo 835-T2 z 4-punktowym celownikiem laserowym

 • oprogramowanie PC EasyClimate – do bezpłatnego pobrania

 • baterie

 • certyfikat kalibracyjny

DANE TECHNICZNE

NR KATALOGOWY

0560 8351

0530 8352

MODEL

Testo 835-T1

Testo 835-T2

POMIAR TEMPERATURY - PODCZERWIEŃ

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -30 DO +600

OD -10 DO +1500

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 2,5 (OD -30 DO -20,1)

± 1,5 (OD -20 DO -0,1)

± 1,0 (OD 0,0 DO +99,9)

± 1% MIERZONEJ WARTOŚCI (POZOSTAŁY ZAKRES)

± 2,0 / 1% MIERZONEJ WARTOŚCI

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

0,1 (OD -10 DO +999,9)

1 (OD +1000,0 DO +1500,0)

POMIAR TEMPERATURY – TYP K

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -50 DO +600

OD -10 DO +1000

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± (0,5 + 0,5% MIERZONEJ WARTOŚCI)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

514

WYMIARY [mm]

193 x 166 x 63

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -20 DO +50

STANDARDY

EN 61326-1:2006

TYP BATERII

3 x AAA BATERIA MIGNON (LUB ZA POMOCĄ USB I OPROGRAMOWANIA PC)

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

25

WYŚWIETLACZ

MATRYCA PUNKTOWA

PAMIĘĆ

200 MIERZONE WARTOŚCI

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -30 DO +50

TABELA EMISYJNOŚCI

MOŻLIWE PRZECHOWYWANIE 20 WARTOŚCI

PLAMKA

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

MATERIAŁ OBUDOWY

TWORZYWO SZTUCZNE (ABS, PC)

SYGNAŁ ALARMOWY

DŹWIĘKOWY, OPTYCZNY

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA [s]

30

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA [s]

120

Model Zakres pomiarowy Zakres pracy [oC]
Testo 835-T1 od -30 do +600 °C - podczerwień / od -50 do +600 °C- typ K od -20 do +50
Testo 835-T2 od -10 do +1500 °C - podczerwień / od -10 do +1000 °C - typ K od -20 do +50

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.