PL EN

Pojemniki do przechowywania próbek w ciekłym azocie

 • Pojemniki serii GT

  Pojemniki serii GT

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 2,14 l, 3,73 l, 9,51 l, 12,4 l, 21,6 l, 13,7 l, 27,2 l, 37,3 l, 43,4 l, --

  sprawdź
 • Pojemniki typ Arpege

  Pojemniki typ Arpege

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 43,4 l, 73,4 l, 117 l, 146 l, 174 l, 54,3 l, 72,4 l

  sprawdź
 • Pojemniki Espace

  Pojemniki Espace

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 204 l, 394 l, 755 l

  sprawdź
 • Pojemniki na ciekły azot typ RCB

  Pojemniki na ciekły azot typ RCB

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 513 l, 625 l, 996 l, 1636 l

  sprawdź
 • Pojemniki Voyageur

  Pojemniki Voyageur

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 1,75 l, 6,5 l, 15 l, 20,6 l, --

  sprawdź

Pojemniki do przechowywania próbek w ciekłym azocie wykonane są ze stali nierdzewnej, a ich cechą charakterystyczną jest utrzymanie bardzo niskiej oraz stabilnej temperatury przez długi czas. Próbki biologiczne jak np. tkanki, komórki, embriony czy nasienie, są bardzo cenne oraz delikatne. Ze względu na to, ich przechowywanie musi przebiegać w specjalnych warunkach. Pozwala to na zatrzymanie zachodzących w nich procesów metabolicznych. Próbki przechowywane są albo bezpośrednio w ciekłym azocie albo w pojemnikach gdzie azot nie ma styczności z produktami ponieważ znajduje się on w ścianach zbiornika. Bardzo stabilne i jednolite warunki przechowywania można uzyskać w oparach ciekłego azotu gdzie rozkład temperaturę jest wysoce jednorodny, a wahania temperatury są zminimalizowane. Azot jest gazem bezbarwnym w normalnych warunkach, a w temperaturze -185,8 stopni C skrapla się (w warunkach normalnego ciśnienia) co powoduje powstanie ciekłego azotu. W takiej postaci często wykorzystywany jest w laboratoriach jako czynnik chłodzący i termostatyczny. Odpowiednie pojemniki, wykonane ze stali nierdzewnej do przechowywania w oparach ciekłego azotu znajdują zastosowanie tam gdzie wymagane jest używanie ciekłego azotu. W celu uniknięcia przejścia azotu ponownie w stan gazowy, stosuje się naczynia Dewara. Posiadają one budowę podobną do lodówki domowej. Ich zewnętrzna i wewnętrzna warstwa oddzielone są między sobą próżnią techniczną. Dzięki temu wnętrze pojemnika jest odizolowane od środowiska zewnętrznego, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury. Unikalną właściwością pojemników, do przechowywania próbek jest, opatentowana unikalna technologia,  gdzie ciekły azot znajduje się wyłącznie w ścianach zbiornika i pozostaje w całkowitej izolacji od przechowywanych prób. W znaczący sposób poprawia to bezpieczeństwo pracy użytkownika oraz minimalizuje ryzyko zanieczyszczania prób. Pojemniki do ciekłego azotu utrzymują temperaturę od -190ºC do -195ºC w całej przestrzeni komory przechowywania oraz płaszczu zbiornika. Ciekły azot znajduje się wyłącznie w ścianach zbiornika i pozostaje w całkowitej izolacji od przechowywanych prób co zmniejsza ryzyko kontaminacji.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.